-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44610 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آداب صيغه چيست؟مي خواهم عرض كنم كه آداب صيغه، در استفتائات حضرت آيت ا...خامنه اي نيست، و طبق فتواي امام خميني( ، كه موافق نظر مقام معظم رهبري در اين موارد مي باشد، ذكر گرديده است.

احكام نكاح يا ازدواج و زناشويي :

بواسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مي شود، و آن بر دو قسم است : دائم و غير دائم.

عقد دائم آن است كه مدت زناشويي در آن معين نشود، و زني را كه به اين قسم عقد مي كنند، دائمه مي گويند.و عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويي در آن معين شود، مثلاً زن را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، و زني را كه به اين قسم عقد كنند، متعه و صيغه مي نامند.

مسأله 2363 ـ در زناشويي، چه دائم و چه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود. و تنها راضي بودن زن و مرد كافي نيست. و صيغة عقد را يا خود زن و مرد مي خوانند، يا ديگري را وكيل مي كنند كه از طرف آنان بخواند.

مسأله 2364 ـ وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مي تواند براي خواندن صيغة عقد، از طرف ديگري وكيل شود.

مسأله 2365 ـ زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمي توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند. و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمي كند. ولي اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام،كافي است.

مسأله 2366ـ اگر زني كسي را وكيل كند كه مثلاً ده روزه او را به عقد مردي درآورد، و ابتداي ده روز را معين نكند، (در صورتي كه از گفتة زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده)، آن وكيل مي تواند هر وقت كه بخواهد، او را ده روز به عقد آن مرد درآورد؛ و اگرمعلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيني را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

مسأله 2367 ـ يك نفر مي تواند براي خواندن صيغة عقد دائم يا غيردائم، از طرف دو نفر وكيل شود. و نيز انسان مي تواند از طرف زن وكيل شود، و او را براي خود، به طور دائم يا غير دائم عقد كند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد دائم :

مسأله 2368 ـ اگر صيغة عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و اول زن بگويد : زَوَّجْتُكَ نفسي عَلَي الصَّداقِ المَعْلوُم، يعني خودرا زن تو نمودم به مهري كه معين شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگويد : قبلْتُ التَزويجَ، يعني قبول كردم، ازدواج را عقد صحيح است. و اگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغة عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد، و وكيل زن بگويد : زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ احمَدَ عَليَ الصَّداقِ المَعلوم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد : قَبِلْتُ لِمُوَكِلي احْمَدَ عَلَي الصَّداقِ، صحيح مي باشد.

دستور خواندن عقد غيردائم :

مسأله 2369 ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صيغة عقد غيردائم را بخوانند، بعد از آن مدت و مهر را معين كردند : چنانچه زن بگويد : زَوَّجْتُكَ نفسي في المُدَة المَعْلومَةِ عَلَي الْمَهْرِ المَعْلوُم، بعد بدون فاصله مرد بگويد : قَبِلْتُ، صحيح است. واگر ديگري را وكيل كنند، و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد : مَتَّعْتُ مُوَكِلَتي مُوَكِلَكَ في المُدَّةِ المَعْلومَةِ علي المَهْرِ المَعْلوم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد : قَبِلتُ لِمُوَكِلي هكذا، صحيح مي باشد.

شرايط عقد :

مسأله 2370 ـ عقد ازدواج چند شرط دارد :

اول : آن كه به عربي صحيح خوانده شود، به احتياط واجب؛ و اگر خود مرد وزن نتوانند صيغه را عربي صحيح بخوانند، به هر لفظي كه صيغه را بخوانند، صحيح است. و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند؛ اما بايد لفظي بگويند كه معني زَوَجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

دوم : مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مي خوانند، قصد انشاء داشته باشند؛ يعني اگر خود مرد و زن صيغه را ميخوانند، زن بهگفتن زَوَجْتُكَ نَفسي، قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد،و مرد به گفتن قَبِلتُ التَزويجَ، زن بودن او را براي خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مي خوانند، به گفتن زوَّجْتُ و قَبِلْتُ قصدشان اين باشد كه مرد وزني كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.

سوم : كسي كه صيغه را مي خواند، بالغ و عاقل باشد؛ چه براي خودش بخواند، چه از طرف ديگري وكيل شده باشد.

چهارم : اگر وكيل زن و شوهر، يا وليّ آنها صيغه را مي خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند، مثلاً اسم آنها را ببرند، يا به آنها اشاره نمايند. پس كسي كه چند دختر دارد، اگر به مردي بگويد زوجتك احدي بناتي، يعني زن تو نمودم يكي از دخترانم را، و او بگويد قبلت، يعني قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر را معين نكرده اند،عقد باطل است.

پنجم : زن و مرد به ازدواج راضي باشند، ولي اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد، و معلوم باشد قلباً راضي است، عقد صحيح است.

مسأله 2371 ـ اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود، كه معني آن را عوض كند، عقد باطل است.


مسأله 2376 ـ دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد. و اجازة مادر و برادر لازم نيست.

مسأله 2377 ـ اگر پدر و جد پدري غايب باشند، به طوري كه نشود از آنان اذن گرفت، و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر و جدّ پدري اجازه بگيرد. و نيز اگر دختر باكره نباشد، در صورتي كه بكارتش بوسيلة شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست. ...

متعه يا صيغه :

مسأله 2421 ـ صيغه كردن زن، اگر چه براي لذت بردن نباشد صحيح است.

مسأله 2422 ـ شوهر بيش از چهارماه نبايد نزديكي با متعة خود را ترك كند، يعني زن حق مطالبه را دارد، و اگر شوهر جواب ندهد معصيت كرده است.

مسأله 2423 ـ زني كه صيغه مي شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند، عقد و شرط او صحيح است. و شوهر فقط مي تواند لذتهاي ديگر از او ببرد. ولي اگر بعداً به نزديكي راضي شود؛ شوهر مي تواند با او نزديكي نمايد.

مسأله 2424 ـ زني كه صيغه شده، اگرچه آبستن شود، حق خرجي ندارد.

مسأله 2428 ـ اگر زني مردي را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را براي خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد، بايد به غير از مدت يا مبلغي كه معين شده او را صيغه كند، وقتي كه آن زن فهميد،اگر بگويد راضي هستم، عقد صحيح، و گرنه باطل است.

مسأله 2431 ـ اگر مرد مدت صيغه راببخشد، چنانچه به او نزديكي كرده، بايد تمام چيزي را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزديكي نكرده، بايد نصف آن را بدهد.

مسأله 2432 ـ مرد مي تواند زني را كه صيغه او بوده،و هنوز عدّهاش تمام نشده،به عقد دائم خود درآورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

تمام موارد : توضيح المسائل مراجع، طبق فتواي امام خميني( و مقام معظم رهبري.مدظله العالي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.