-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44613 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به چه صورت مي توان زن را صيغه كرد؟ و به چه جايي بايد مراجعه كرد؟عقد نكاح يا ازدواج، عقدي است كه بوسيله آن زن به مرد حلال مي شود، و آن بر دو قسم است :

1. عقد دائم، و آن عبارت است از ازدواجي كه مدت در آن معين نشود؛ و زني را كه به اين صورت عقد مي كنند، دائمه گويند.

2. عقد غير دائم، و آن عبارت است از ازدواجي كه مدت در آن معين شود؛ و زني را كه به اين صورت عقد كنند، متعه يا صيغه مي نامند. مثل آن كه به مدت يك ساعت، يا يك روز، يا يك ماه، يا بيشتر، عقد نمايند.

دقت داشته باشيد كه در زناشويي، چه دائم، و چه غيردائم، بايد صيغه خوانده شود، و تنها راضي بودن زن و مرد كافي نيست، و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مي خوانند، يا ديگري را وكيل مي كنند، كه از طرف آنان بخواند.

اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد :

زَوَّجْتُكَ نَفْسي في المُدَةِ المعلومَةِ عَليَ المَهْرِ المَعْلُوم، وبعد بدون فاصله مرد بگويد : قَبِلْتُ، صحيح است. و اگر ديگري را وكيل كنند، و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد : مَتَّعْتَ موكلتي مُوَكِّلِكَ في المُدَةِ المعلومَةِ عَليَ المَهْرِ المَعْلُوم، و سپس بدون فاصله وكيل مرد بگويد : قَبِلْتُ لِموكِلي هكذا، صحيح مي باشد.

اما در رابطه با محل مراجعه جهت صيغه، بايد عرض كنيم كه جهت انجام صيغه عقد دائم، همانطور كه مرسوم است، و مطابق عرف مي باشد، افرادي از بزرگان خانواده، مانند پدر و مادر، به خانةدفتر مورد نظر براي خواستگاري رفته، مراحل انجام عقد را فراهم مي كنند، و براي گزينش فرد مورد نظر نيز، مي توان از راهنمايي بزرگان فاميل، يا افراد عاقل و معتبر از آشنايان، استفاده نمود.

و در مورد صيغه موقت توجه داشته باشيد كه چون جو جامعه ما در حال حاضر، پذيرش اين موضوع را ندارد، و اين مسأله هنوز در عرف جامعه ما قابل قبول نيست، اين نوع عقد بطور غيرعلني صورت مي پذيرد. بنابراين مكاني رسمي براي مراجعه وجود ندارد؛ و اگر هم وجود داشته باشد، ما از آن اطلاعي نداريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.