-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مباركترين شب و روز براي امر خطير ازدواج چيست؟در پاسخ به سؤال شما دوست عزيز عرض مي شود، در اسناد اسلامي به امر مبارك ازدواج بسيار توجه شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. در قرآن كريم ازدواج مايه آرامش خاطر زن و مرد دانسته شده، چنانچه مي فرمايد : و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها...(1)يعني يكي از آيات الهي اينست كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در بر او آرامش يافته و با هم انس مي گيريد.

و حضرت علي ( مي فرمايند : چون عروس وارد شد، داماد دو ركعت نماز گزارده دست بر پيشاني او كشد و بگويد خدايا همسرم را براي من و مرا براي او مبارك گردان و مادام كه بر ما توفيق خواسته اي زندگيمان را ميمون و مبارك قرار ده، و چنانچه كار به جدايي كشيد درمفارقت نيز خير و خوبي مقدّر فرما.(2)

اما دربارةاينكه مباركترين شب و روز براي ازدواج كدام است در آيات و روايات چنين چيزي به چشم نمي خورد و اگر اين مسأله سود قابل توجه يا ضرر غير قابل جبراني داشت، در آيات الهي يا گفته هاي معصومين به آنها اشاره مي شد، در حاليكه تنها چيزي كه در روايات آمده، اينست كه شب عروسي كنيد، روز وليمه دهيد.(3)

اما از آنجا كه ائمه اطهار( فرموده اند كه در شاديهاي ما شاد بوده و در ماتم ما غمزده باشيد، بهتر است كه اين مراسم شادي در اعياد برگزار شود، اما منعي درباره اينكه اين مراسم حتي در ماههايي چون محرم و صفر برگزار شود نرسيده، اما ادب اسلامي اقتضاء مي كند كه اگر بخاطر ضرورتي اين مراسم در محرم يا صفر برگزار شد احترام اين ماههاي گرانقدر شديداً مراعات شود.

براي مطالعه بيشتري در اين زمينه به كتاب شريف حلية المتقين، ص69 و همچنين كتاب بهشت خانواده، كتاب ازدواج معصومين( و خيلي از كتابهاي ديگري كه در زمينه ازدواج مي باشند مراجعه نماييد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه روم / آيه21

2. ازدواج در اسلام، علي مشكيني، ترجمه احمد جنتي

3. وسائل الشيعه، باب40، خ1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.