-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44625 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در جامعه اي كهاين قدر فساد رواج پيدا كرده است، و جوانها هم قدرت ازدواج ندارند، چرا ازدواج موقت در جامعه ما جا نيفتاده است و چنين مراكزي هم نيست كه كساني كه نمي توانند ازدواج كنند به آنجا مراجعه كنند؟علت اينكه ازدواج موقت بطور رايج در جامعه تحقق پيدا نكرده، بدليل نگاه منفي جامعه به آن مي باشد. بطوري كه در افكار عمومي بصورت يك مسألة بسيار زشت و قبيح جلوه كرده است. براي اينكه ازدواج موقت جايگاه خود را پيدا كند، نياز به يك كارفرهنگي وسيع و همچنين تدوين و تبيين قوانين جامع كه در آن راهكاري انديشيده شود كه از سوء استفادة افراد هوس باز جلوگيري شود، و عوارض ازدواج موقت لحاظ و كنترل شود. قابل ذكر است كه در حال حاضر از نظر شرعي و قانوني انجام چنين كاري مانعي ندارد و مشكل، عدم استقبال عمومي جامعه است. ضمن اينكه بايد عرض كنيم راهكار جلوگيري از فساد موجود در جامعه، منحصر به ازدواج موقت نمي باشد، بلكه بايد گفت فساد موجود جامعه، ناشي از مسائلي است كه بايد ريشه يابي شده و علاج شود. عواملي كه سبب فساد جامعه مي شود را مي توان ذيل عناوين زير گنجاند :

عدم تربيت اخلاقي و جنسي افراد، رعايت نكردن حريم عفاف در جامعه، غريزة سركش شهواني كه اگر تقوي نباشدمفسدهآور خواهد بود، تهاجم فرهنگي كه بوسيله ماهواره، سيدي هاي مبتذل، اينترنت، ويدئو و امثال اين قبيل موارد صورت مي گيرد. قابل ذكر است كه اگر به اين مواردي كه ذكر شد توجه نشود، فساد دامن افراد متأهل را هم خواهد گرفت. بطوري كه همة ما شاهد هستيم چه بسيار افرادي كه ازدواج كردهاند اما داراي مفاسد اخلاقي زيادي نيز مي باشند.

بنابراين ازدواج موقت را نمي توان راه حل اساسي براي حل مشكل فساد جامعه دانست، بلكه بايد دنبال راههاي اساسي تر ديگر بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.