-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44626 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه راه هايي براي ارضاي ميل جنسي قبل از ازدواج وجود دارد؟خداوند در وجود ما استعدادها و تواناييهايي قرار داده تا به كمك آنها در مسير زندگي به رشد و تعالي برسيم. اما افراط يا تفريط در استفاده از اين امكانات باعث انحراف از مسيري است كه خداوند براي انسانها تعيين كرده و راه سعادت آنها نيز در همان است.

از جملة اين امكانات شهوت است كه به شهوتِ مقام، ثروت، شهرت و ... تقسيم مي شود كه يكي از آنها شهوت جنسي است. هدف از اين استعداد كه خداوند در انسان گذاشته، تداوم نسل انسان است. يكي از نعمتهاي خداوند اين است كه آنچه ما به آن براي تداوم نسل و بقاء خود نيازمنديم، زجرآور نيست. مثلاً خوابيدن، خوردن، آشاميدن و ازدواج براي بقاء انسان ضروري است و ما هيچگاه از آن خسته يا متنفّر نمي شويم و اين نعمتي بزرگ است. اما بعضي از جادّة اعتدال خارج مي شوند و خود اين مسايل را هدف زندگي فرض مي كنند. از آنچه گفتيم پاسخ سؤال شما معلوم شد و آن اينكه ارضاء ميل جنسي، يك راه دارد و آن فقط ازدواج است، و هرگونه ارضاء ديگري چه در حدّ لذتِ ديدن، شنيدن، لمس كردن يا غير آن انسان را از مسير انسانيّت منحرف كرده، تبديل به حيواني دو پا مي كند. زيادهروي در شهوت بيماريهايي چون ايدز را بوجود آورده كه البته معروفترين آنهاست وگرنه بيماريهاي جنسي بسيار بيش از اينهاست.

در پايان نكاتي را نيز تيتروار به شما تقديم مي كنم : (1)

1. از ويژگي هاي شهوت اين است كه تمام نمي شود، بنابراين كسي كه به نوع حرام آن آلوده شود، اصولاً هيچگاه ارضاء نميشود و بعد از هر بار ارضاء بازتمايل به تكرار آن دارد، و اين موضوع آنقدر تداوم مي يابد تا قواي جسمي او را ضعيف كرده، منجر به بيماري يا مرگ مي شود.

2. كسي كه لذتهاي معنوي چون لذت مناجات با خدا و لذت خدمت به انسانها را چشيده بود، مي تواند آن را جايگزين لذتهاي جنسي و جسمي كند و براحتي با هواي نفس مخالفت كند.

3. اصولاً نفس اماره انسان، توسط خداوند به گونه اي آفريده شده كه توان تحميل چيزي را ندارد و به محض اينكه از ما فعل حرامي را خواست در صورتي كه با آن مخالفت كنيم، تسليم مي شود و اين مطلب در ابتدا كمي دشوارتر است و به مرور آسان ميشود.4. خيال انسان، مرغي است كه به پرواز درمي آيد و از عوامل تحريك شهوت، غضب و ... است، هرگاه پر كشيد، آن را بنشان، به اين ترتيب، تحريكي رخ نمي دهد كه نياز به ارضاء آن بوجود آيد و اگر قوة جواني بسيار است، با توسل به ا...تعالي و عبادات، نفس خود را به تسليم آور.

5. يكي از توصيه هاي اخلاقي موازنه است، يعني منافع يك كار و ضررهاي آن را قبل از انجام آن كار بررسي كنيم، اگر منافع عقلاني آن بيشتر بود آنگاه آن را انجام دهيم.

6. كتاب چهل حديث امام خميني( راهنماي خوبي براي ايجاد اعتدال اخلاقي در انسان است.

منابع و مآخذ :

1. چهل حديث امام، صفحات 19،17،16...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.