-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44670 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در دين اسلام سفارشهاي زيادي براي ازدواج و پيوند بين زن و مرد شده است و اگر اين سنت را انجام ندهند چه اتفاقي و يا چه ضرري براي دنيا و آخرت آنها ايجاد مي كند؟

با پوزش فراوان از تأخير در ارسال پاسخ شما!خوشحاليم كه يك دختر جوان هموطن غير مسلمان نسبت به هموطنان خودش و اعتقادات و باورهاي متفاوت آنان به تفكر و انديشه مي پردازد و ميل دارد نسبت به احكام مذهبي اسلام آگاهي و بينش و بصيرت پيدا كند و اميدواريم بتوانيم راهنمايي قابل اعتماد و بدون تعصب باشيم.

خواهر خوب و ارجمند و هموطن بسيار مهربان از ديدگاه اسلام و قرآن فلسفه خلقت بشر كمال و سعادت بشري است و تمام علل و عوامل در عالم هستي براي وصول انسان به خوشبختي و سعادت او در تلاش و تكاپو بشري هستند به عبارت ديگر مجموعه عالم هستي از خورشيد و ماه و ستارگان و منظومه شمسي و زمين و دريا ها و ... همه و همه خادم بشرند. همه در خدمت انسان هستند تا او به سعادت و رستگاري دست يابد.

از سوي ديگر كمال بشر از ديدگاه قرآن كتاب جاودانه اسلام در كنار علل و عوامل ديگر ازدواج زن و مرد را وسيله كمال و تكميل زن و مرد مي داند و به عبارت ديگر زن را وسيله آرامش و سكون مرد قرار داده است و ازدواج از ديدگاه اسلام تنها وسيله و ابزار ارضاي جنسي زن و مرد نيست. بلكه ازدواج نيازي انساني و فطري است. مرد براي رسيدن به قله هاي كمال به زن نيازمند است. و زن نيز براي وصول به سعادت به وجود مرد نيازمند است. لذا وقتي زنان و مرداني كه در سنين كهولت قرار دارند اگر چه تمايلات جنسي آنان فروكش كرده است ولي نسبت به يكديگر محبت مي ورزند. منشأ علاقه زن و مرد به يكديگر تمايلات جنسي نيست. بلكه فطري و طبيعي و ذاتي است. علت اصرار اسلام بر ازدواج و تشكيل خانواده اين است كه مي خواهد انسان به كمال برسد نه فقط ارضاي جنسي بشود. (1) و حال آنكه در غرب به دليل اينكه زنان را ابزار لذت و خوشگذراني مي دانند كانون خانواده متلاشي شده و عواطف انساني از ميان رفته است به گونه اي كه فيلسوف شهيري همچون ويل دورانت بيش از نيم قرن قبل هشدار داده است كه جوانان تصور مي كنند ازدواج ناكرده مي توانند از منافع آن بهره مند شوند. و حال آنكه چنين نيست. (2) آن فيلسوف شهير مي گويد: تشكيل خانواده راهي براي جاودان ماندن است و از اين رو در ميان بشر، اساسي ترين بنيان است (3)

خواهر عزيز و گرامي همان طور كه اصل ازدواج از ديدگاه اسلام فلسفه اي عقلي، عاطفي و انساني منطبق بر فطرت بشر دارد هر يك از آداب و مقررات مربوط به آن نيز فلسفه خاص خودش را دارد و انسان را براي رسيدن به آن هدف متعالي و انساني نزديك مي كند كه توضيح فلسفه هر كدام از آداب و سنتهاي ازدواج اسلامي در پاسخ يك سؤال مقدور نيست لذا شما خواهر خوب و ارجمند را به مطالعه كتابهاي نظام حقوق زن در اسلام نوشته استاد شهيد مطهري، بهشت خانواده نوشتهدكتر مصطفوي و تعادل و استحكام خانواده نوشته مجيد رشيد پور، و ساير كتابهاي مربوط به ازدواج از ديدگاه اسلام ارجاع مي دهيم. پيوسته بصير و آگاه و شادكام باشيد.

منابع و مآخذ:

1ـ براي مطالعه بيشتردرباره فلسفه ازدواج اسلامي مطالعه كتابهاي ازدواج در اسلام، آيت الله مشكيني؛ ازدواج مكتب انسان سازي، دكتر پاك نژاد و ... را توصيه مي كنيم.

2ـ براي مطالعه هشدارهاي اين فيلسوف شهير فرانسوي مسيحي مذهب به كتاب لذات فلسفه ترجمه عباس زرياب خويي مراجعه كنيد.

3ـ تاريخ فلسفه، ترجمه عباس زرياب خويي، ص447مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.