مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا در قرآن ، انسان را عجول و بخيل خوانده است ؟ آيا اين به معناي تبرئه انسان از گناهكاري نيست ؟
آنچه از ظاهر آيات كريمه قرآن به دست مي آيد ، اين است كه انسان طبعاً عجول و بخيل است ، ولي مي تواند با عمل به دستورهاي سازنده اسلام ، خويشتن را تربيت كند و نفس خويش را از دو صفت ناپسند بپيرايد . حقيقت ، كار تربيت ديني است كه انسان را ياري دهد تا از طبيعت ها و طبيعي هايش صفتهاي ناپسندش دور شود . فاصله چون انسان از صفات ناپسند خويش دوري گزيند ، صفات نيكش نمود مي يابد و به سوي كمال گام بر مي دارد .
درباره صفت بخل نيز بايد بگوئيم . اين حالت نيز در موردي اشاره به طبع دست نخورده آدمي است كه همه چيز را براي خود مي خواهد ، اما با تربيت ديني و درك ارزش اتفاق و ايثار و توشه اندوزي براي آخرت ، از بخل فاصله مي گيرد و گاهي در قرآن براي محاكمه انسان است كه مي فرمايد : اگر تمام عالم در دست شما بود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.