مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:68

چه چيزهايي باعث عقده هاي روحي ( رواني ) مي شوند ؟
جواني كه روانشناسي معاصر داده است اين است كه تلخ كاميها ، در زير فشار محروميت ها و رياضت هاي سخت به ضمير ناآگاه و واپس رانده مي شوند . ليكن هيچ خاطره اي فراموش و هيچ ميلي واپس رانده شده نابود نمي شود ، بلكه تغيير چهره مي دهد ، به ويژه وقتي كه گنجايش و ظرفيت تحمل روحي لبريز شود به شيوه اي بيماري آسا و گمراه كننده و عصياني ، به تخريب و خودنمايي مي پردازد .
{P - آنسوي چهره ها ، ص 15 . P}
اين جريان تشكيل عقده از اين ديدگاه است .
البته از نگاه و منظر ديني انسان نبايد مطلقاً به تعطيل غرايز و خواسته ها بپردازد بلكه تعديل آن را پيشنهاد نموده و براي هر نيازي پاسخي در خود از تربيت را آماده مي كند كه مؤمن با التزام به آن به شخصي محبوب تبديل مي شود . گر چه مؤمن بايد به محبوبيت نزد خداوند دلبسته باشد . ولي به طور طبيعي انسان متقي نيكوكار حس احترام ديگران را برمي انگيزد . در نتيجه اين انسان عقده خودنمايي ندارد . و همينطور نياز جنسي و . . . بهرحال گرچه بخشي از رهنمود روانكاوانه درست است اما ايجاد عقده بنفسه بعد نمي باشد . بسياري از استعدادهاي نهفته ، در اثر محروميت شكوفا شد و بعد از رسيدن به نعمت به قدرداني تبديل مي شود . پس نتيجه مي گيريم آنچه باعث عقده رواني مي شود همانا برخورد ناآگاهانه به نيازهاي خويش و اطرافيان و اعمال زور و زياده طلبي ، زمينه محروميت و انباشته شدن كينه ها و عقده را فراهم مي آورد . كه در اينجا رهنمود مكتب را ديديم اما گاهي عقده ها حاصل جريان طبيعي زندگي است و اجتناب ناپذير است از اين عقده ها مي توان به عنوان يك انرژي متراكم استفاده كرد و عقده مطلقاً بد نمي باشد . به تعدادي از زمينه ها اشاره مي كنيم :
1 - مشكلات مالي در دوران جواني و نوجواني و كودكي
2 - اختلافات پدر و مادر با هم
3 - اختلاف خواهران با برادران
4 - فرق گذاشتن والدين بين فرزندان خود
5 - حادثه هاي ناگوار دوران كودكي
6 - نارسائي هاي جنسي
7 - كمروئي
8 - ترس هاي گوناگون
9 - كمبود مواد غذايي
10 - فشار محيط اجتماعي . . . .
در هر صورت با پي بردن ريشه عقده مي توان آنرا از بين برد و خود را سالم نمود . درباره اين موضوع مي توان جلد دوّم به كتاب كودكان از نظر وراثت و تربيت نوشته آقاي فلسفي مراجعه شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.