مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44827 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

انسان چگونه به كمال مي رسد ؟
كمال در پديده هاي مجبور به صورت غريزي و حركت تكويني طي مي شود مثل حيوان و درخت كه رشد آنها به طور غريزي سازماندهي شده اند . امّا در انسان آگاهي به بينات و ميزان ها ، لازم است ، تا با انتخاب خويش به كمال برسد . بينات دلايل روشن و مطابق فطرت آدمي است كه رسولان ( عليه السلام ) بر ما روايت مي كنند و ميزانهايي در اختيار مي گذارند كه مقصد دچار اشتباه نشود .
{P - سوره حديد ، آيه 25 . P}
براي مثال يادآوري از هدف ، آنهم هدفي هماهنگ با نيازي بي نهايت انسان در دين يادآوري مي شود . و برنامه نيز از اين هدف سرچشمه مي گيرد . هنگامي كه انسان متذكر شد كه چقدر هست ، ديگر در زندانهاي ، هوي و عارت و غرايز خويش نمي ماند و به راه مي افتد همانكه حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) فرمود : اني ذاهب الي ربي ، سيهدين من رونده به سوي پروردگارم هستم و به زودي هدايت خواهم شد . اصل كار ، اين است كه از اين هدف به مقاصد پايين تر رضايت ندهيم .
{P - صافات آيه 99 . P}
هر چه در اين راه نشانت دهند
گر نپسندي به از آنت دهند
در سوره فتح آيه 29 انسان پيرو مكتب محمدي ( ص ) به خوشه اي از گندم تشبيه شده كه مراحل كمال را طي مي كند مراتبي چون روئيدن ، استواء ، استغلاظ ، حركت تدريجي عمل و رشد را نشان مي دهد . با مراجعه به تفسير ( ترجمه الميزان ، نمونه ) اين اصطلاحات روشن مي شود و مراحلي چون تفكر ، شناخت ، ايمان ، تقوي ، بلاء ، رضا ، تفويض ( پسران امور به خداوند ) استخراج مي شود . كه با روايات ائمه اطهار ( عليه السلام ) آن انسان هاي كامل به شفافيت كامل دست مي يابيم ، كه البته بايد به كتب تربيت اسلامي از نويسندگان متعهد به مكتب مراجعه نمود در مرحله اي موانع راه مثل شيطان و نفس و جلوه هاي سپس جهت يافته ، در پرتو بينات و موازين حاضر به معاوضه خويش با اهدافي پست تر نخواهد شد و يا در صورت لغزش باز خواهد گشت . نكته اجتناب ناپذير اين است كه براي تأمين اين مقصد مهم ، هشياري به خرج داده و به دام هر دعوت كننده اي مثل دراويش و صوفيان يا امثال آنان كه حتّي عرفان الحادي و بدعتهاي ديگر ساخته اند ، نيفتيم زيرا مهم ترين مساله قواعد كمال است كه در پيوند با فقه كه همانا ستبر رويش است انجام مي گيرد . فقه به مفهومي گسترده از محدوده احكام . گرچه همين احكام به وضوح ستبر رشد هستند چنانكه در بزرگان سالك چون امام ( رحمه الله ) و ديگران مشاهده نموده ايم . اين مجموعه در كلامي نوراني از امام كاظم ( عليه السلام ) ديده مي شود « الكمال كل الكمال ، التفقه في الدين ، و تقدرالمعيشه و الصبر في التائبه ، تماميّت كمال در اين است كه شخص تفقه دين ( فهم عميق در همه ابعاد دين ) پيدا نمايد و در معيشت خويش اندازه گير داشته و در ناملايمات زندگي شكيبا باشد اين نمونه و نمونه هاي ديگر آثار كمال را روشن مي نمايند كه با آگاهي بر نشانه ها ، گمراه نگرديم و با توهمات به كمالات واهي دلخوش نشويم . زيرا گاهي مي بينيم افرادي چنين خيال مي كنند كه نهايت كار كشف و شهود است و با همين معيار دچار رهزنان طريق مي شوند . خير ! مهم ترين مرحله انجام وظيفه هاست ، گرچه چيزهايي هم نصيب انسان سالك مي گردد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.