مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

درمان وسواسي چگونه است ؟
وسواس يك ناراحتي روحي است كه مبارزه با آن هرچه سريع تر لازم است زيرا گذشته از اينكه اعصاب انسان را ضعيف مي كند اوقات انسان را به خود متوجه ساخته و انسان را از اهداف اصيل انساني باز مي دارد و باعث باطل شدن اعمال انساني در برخي موارد مي شود .
بنابراين : هر چه محكم تر و قاطع تر بايد با آن مبارزه كرد و در مبارزه با آن به نظر مي رسد كه انسان از اينجا شروع كند كه تصميم بگيرد اعمال خويش را مانند متعارف ( افراد معمولي انجام شده بگويد من مي خواهم نماز غير صحيح مثلا بخوانم ( در حالي كه ادامه ي وي بآن كار غير صحيح است ) . با اين طرز تلقين و عمل چيزي نخواهد گذشت كه انسان به حال عادي باز خواهد گشت مثلاً كسي كه در طهارت و نجاست وسواس دارد وقتي دست وي نجس است در عين نجاست برطرف شده و وظيفه او اين است كه يك نوبت زير شير بگيرد تصميم بگيرد بيشتر نگيرد اين وقتي در همه اعمال انجام شد بتدريج وسواس انسان از بين مي رود . يا مثلاً وقتي وظيفه اش اين است كه به شك خويش اعتنا نكند . و چنانچه مثلاً شك مي كند سوره را خوانده يا نه بايد بگويد خوانده ام مصمم باشد كه ديگر نخواند گرچه دلش آرام نباشد و با خود بگويد عليرغم شيطان من مي خواهم نماز بي سوره بخوانم چنين شيوه اي وقتي تكرار شد شيطان دست برمي دارد و از انسان نااميد مي شود زيرا در حديث زيبايي از امام صادق ( عليه السلام ) آمده است شيطان مغرور است و هر گاه اطاعت نشود رها كرده و مي رود . در روشهاي روانشناسان ، به اصولي بر مي خوريم كه بسيار مفيدند ، هر چند عمدتاً همان راهكارهاي مكتبي است ، اما با بيان ويژه اي مطرح گرديده اند . آن روشهاي عبارتند از :
1 - روش مواجهه - آدم وسواس بايد به اشيايي كه به نظرش آلوده مي آيد دائماً دست بزند .
2 - روش سيرسازي ، آدم وسواسي ، افكار وسواس گونه خود را پشت سر هم به زبان آورد ، يا آن را روي كاغذ بنويسيد ، تا غير منطقي بودنش به او ثابت شود .
3 - تغيير آب و هوا
4 - حساسيت زدايي ، اضطرابها و تشويشها را كم كند تا نياز به واكنش جانشيني كه به نظر آرام بخش باشد نداشته باشد .
5 - نيست متضاد ، وسواسي سعي كند خود را با موقعيت هاي وسواسي كه از آنها مي ترسد ، روبرو سازد . يعني بالاترين اشتباه يا شكست را در ذهن مجسم و به خود تلقين كند كه در بدترين شرايط هم اتفاق مهمي نخواهد افتاد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.