مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44831 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

وقتي در دستورات ديني به ويژه احكام طهارت و نجاست دچار تكرار تا حد وسواس مي شويم و در اصطلاح به دلمان نمي چسبد ، چه بايد كرد ؟
اين احساس اگر يك بيماري نشده باشد ، چنانكه از نظر روانشناسي چنين مي باشد ؛ بايد در مقابل آن ايستاد چون مبناي دين ، رهايي از خوشايندهاي خودمان و دل سپردن به نگاهي برتر كه به مصالح ما آگاه است ، مي باشد پس بايد حكم را عمل كرد هر چند دلپسند نباشد .
اين حقيقت در آيه شريفه آمده است : « عسي أَن تكرهوا شيئاً فهو خير لكم ؛ شايد شما چيزي را مكروه بدانيد و حال آنكه خير و صلاح شما در آن است . »
پس وقتي مي گويند اگر در يك نماز سه بار شك كرديد و يا در سه نماز پي در پي شك نموديد ، ديگر به شك خود اعتنا نكنيد تبعيّت لازم است و از بيماري وسواس جلوگيري مي كند .
2 . گاه پيروي از اين وسوسه كه كار را بهتر و مورد رضاي خدا ! انجام دهيم و سپس تكرار كنيم ، اسراف و تجاوز به حدود ديگر را در پي دارد . پس لابلاي يك امر به ظاهر درست يك حرام آشكار پنهان شده . چنانكه در غسل چنين مي باشد و چه بسا خود عمل را هم باطل مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.