مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

احكام پايه كه انسان را به طور كامل از وسواس خارج مي كند چيست ؟
براي رفع وسواس راههاي متعددي به دست آمده است اما از آنجا كه پايه هاي وسواس بر عوامل متفاوتي است بايد آن علّت را شناخت و پيگري نمود .
1 . ممكن است ما به دستور و امر آگاه نباشيم مثل كسي كه فكر مي كرد شستن موضع مدفوع فقط با آب پاك مي شود . به همين خاطر در دعا آمده است : خدايا وسوسه سينه مرا جز امر تو زايل نمي كند .
2 . گاهي ضعف بدني در روحيه تأثير مي گذارد كه بايد تقويت و تغذيه مناسب انجام شود .
3 . روش بي اعتنايي كه در فقه به اين صورت بيان شده مثلاً كيثرالشك به شك خود اعتنا نكند . و كثيرالشك كسي است كه در يك نماز سه بار شك كند يا در سه نماز پي در پي ، يا عدم حجيت نظر وسواسي كه تمرين بسيار خوبيست .
4 . برخورد رواني و روحي ، چنانكه امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد به شك خود اعتنا نكند زيرا اين شيطان است كه وسوسه مي كند و او مغرور است هنگامي كه بي اعتنايي ديد ، رها كرده و مي رود .
5 . دعا درماني توسّل و دعا به حضرت حقّ و حضرات معصومين ( عليهم السلام ) كه مجرّب است و بي ترديد نجات بخش است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.