مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44872 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

رابطه جسم آدمي باعقل چيست ؟
معمولاً در تقسيم بندي وجود انسان به دو بعد اشاره مي شود . 1 - جسم ، يعني بُعد مادي انسان كه با حيوانات مشترك است 2 - بُعد روحي كه حاكي از قابليت ها و استعدادهايي است كه فصل مميز انسان و موجودات ديگر است اين بعد روحي داراي ابعادي چون عقل ، فكر و وجدان و احساسات ديگر انسان است .
مركز صدور آثار عقلاني مغز است كه بخشي از جسم محسوب مي شود . اما مغز چنانكه در فلسفه اسلامي ثابت شده است فقط به منزله يك ابزار است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.