مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ناداني و عاقلي ، كم فكري و هوشياري هم خدادادي است يا موقعيّت اجتماعي و غيره اين را به وجود مي آورند ؟
ترديدي نيست كه افراد از لحاظ قدرت فكر و تعقّل و هوش با يكديگر تفاوت ساختاري دارند و چنين نيست كه اين امور در همه انسانها يكسان باشد ولي بايد توجّه داشت كه محيط و تربيت در پرورش و استعدادها و رشد فكر بسيار تأثير دارد برخي افراد كه طبعاً خوش استعداد هستند اگر در محيطي قرار بگيرند كه مربي و آموزگار شايسته نداشته باشند رشد فكري پيدا نخواهند كرد و آن چنان كه بايد و شايد از آن استعداد فطري خويش بهره برداري نخواهند نمود امّا متقابلاً برخي افراد كه استعداد فكري آنان كمتر است اگر تحت نظر مربيان شايسته و متفكّران خردمندي قرار گيرند نيروي فكري آنها رشد كرده و استعداد آنان به طور كامل شكوفا خواهد شد و به نتايج درخشاني در زندگي خواهند رسيد .
و امّا ناداني كه همان جهل مي باشد در مقابل علم قرار دارد و مسئول آن خود انسان است و در حديث آمده است روز قيامت وقتي شخص عذر مي آورد كه نمي دانستم ، مورد عقاب واقع مي شود كه : « هلّا تَعلّمْتَ ؛ مي توانستي بداني » . چرا تلاش نكردي ؟ !
و از طرفي معيارهايي داريم كه زمينه زياد شدن عقل و كمال آن را نشان مي دهد چنانكه پيامبر ( ص ) مي فرمايد : عقل كمال نمي يابد مگر با پيروي از حق !
نتيجه : بخشي از استعدادها خدادادي و بخش از آنها قابل كسب هستند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.