مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

سستي اراده چگونه برطرف مي شود ؟
اين پرسش مي تواند از دو ديدگاه پاسخ بگيرد . اگر منظور روشهاي روانشناسانه باشد بايد به كتابهايي درباره تقويت اراده رجوع كرد .
اما در بينش ديني چنين مسيري فهرست شده است
1 - علي ( عليه السلام ) مي فرمايد : ضادوا التواني بالعزم ؛ سستي را با عزم مدارا كنيد .
{P 2 - زمينه عزم و قدرت اراده چيست ؟
آن گرامي مي فرمايد : اصل العزم الحزم يعني ريشه اراده در دورانديشي است ، انساني كه سست اراده است درباره سود و زيان خويش هنوز به احساس نزديكي نرسيده ، والا چرا براي گرسنگي و تشنگي خود اقدام مي كند و اراده را به كار مي اندازد . بايد نسبت به سرنوشت خويش و آن موضوع را كه اراده را به كار مي اندازد انديشيد و عواقب آن را سنجيد . انسان زماني حركت مي كند كه بين آنچه كه هست و آنچه مي تواند باشد ، فاصله را احساس كند .
{P و 2 - ميزان الحكه ، ج 5 ، ص 1969 . P}
3 - نااميديهاي كاذب و خيالي از نرسيدن اراده را سست مي كند بايد كارهاي كوچكي را تجربه كرد و بهترين موفقيت را چشيد آن گاه كارهاي بزرگ را انتخاب كرد .
4 - نيايش بسيار مؤثر است در دعاي امام سجاد ( عليه السلام ) آمده است و أعنّي بعزم الاراده ؛ خدايا مرا به تصميمي كه محرك اراده باشد ياري كن !

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.