مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

ضعف اراده در تكاليف ديني چگونه برطرف مي شود ؟
اگر در خطابات قرآني دقت نموده باشيم قبل از عمل صالح مي فرمايد : « الذين آمنو ، سپس عمل و الصالحات ؛ عشق و ايمان زمينه ساز عمل به دستورات است و عشق و ايمان حاصل معرفت ما به سود و فايده امرها و زيان نهي ها است ، كسيت كه چندين مرتبه اين آيه را بخواند كه « هيچكس نمي داند در نماز شب چه نور چشمي ( كنايه از فوائد بي شمار ) نهان است ؛ و سپس براي برخاستن شب اقدام نكند ؟ ما وقتي غير از اين آيه به فوايد و آثار اعمال در سازندگي و ارتقاء درجه خويش ، پي مي بريم آن كارها را پي مي گيريم ، پس بايد مباني فكري خود را در اطاعت و گناه بالا ببريم ، تصوير ساده اي از گناه خيلي بازدارنده نيست . و آدمي با يك استغفار خود را راضي مي كند . اما اگر بدانيم گناه ، مخالفت و ضديت با نظام حاكم بر هستي است ، خشيت ، خشوع در آدمي پايه ريزي مي شود . اين با ترس فرق مي كند چون خشيت خاص آگاهي است . « انما يخش الله من عباده العلماء ؛ در اين باره بايد قرآن و تفسير و كتب ويژه اي ، مطالعه گردد ، و با نيايش هاي ائمه ( عليهم السلام ) اُنس بگيريم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.