مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

منشأ اراده و فكر چيست ؟
اراده و فكر كار روح است و مغز نقش ابزار براي تفكر را دارد و اشكال ندارد كه يك عضو مادي ابزار براي تفكر باشد . جريان توليد اراده چنين است كه تصور يك مطلوب و هدف در ذهن شكل مي گيرد ، سپس شوق برانگيخته مي شود و آنگاه اعضاء آدمي به طرف مقصد گام برمي دارد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.