مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44887 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

كسي كه از نعمت ها در راه صحيح استفاده مي كند، از چه چيز بايد بترسد؟ براي دوري از گناه از چه بايد بترسيم؟
عبادت و دوري از گناه به انگيزه هاي مختلف انجام مي شود. يكي از انگيزه ها پرهيز از مفاسد گناه است; مانند پرهيز از شراب خواري به دليل زيان هاي شراب. انگيزه ديگر، ترس از عقاب است; چرا كه گناه، استحقاق كيفر را به دنبال دارد. انگيزه ديگر اميد به ثواب الهي است; زيرا خداوند به كسي كه براي رضاي الهي از معصيّت دوري كند، پاداش مي دهد.
انگيزه ديگر كه انگيزه اي عرفاني و ارزشمندترين آنها است، كسب رضاي الهي است. اين انگيزه مخصوص كساني است كه صاحب مراتب بالاي ايمان هستند، ولي انگيزه نوع انسان هاي مؤمن همان ترس از عقاب الهي است.
البته ترس از خداوند نيز در مرتبه اي مي تواند از ادراك عظمت و مقام حق باشد كه خشيّت ناميده مي شود. «انما يخشي الله من عباده العلماء»(1).

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره    ، آيه   .

ـ1908ـ
             اخـلاق و تربيت
             فضائل اخلاقي                         رفـق و مـدارا                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.