مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44943 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:29

ابو زيد احمد بن سهل بلخي كه بود؟
وي هم اديب بوده و هم فيلسوف . ابن النديم شرح حال او را در رديف ادبا و نويسندگان آورده است و كتب فلسفي او را نيز همانجا بيان كرده است، (الفهرست، ص 204.) ولي در ضمن احوال محمد بن زكرياي رازي (در رديف اطبا) كه فلسفه را نزد بلخي خوانده است، مختصري دربارة ابن بلخي توضيح ميدهد، بدون آنكه معلوم كند اين همان ابوزيد بلخي است، يا شخص ديگر است و ميگويد: من كتابهاي زيادي به خط ابن بلخي در علوم بسياري ديدهام كه همه مسوّده و ناتمام بود. (الفهرست/230.)
بلخي علاوه بر مقام فلسفي، در ادب، از ادباي طراز اول اسلامي به شمار رفته است. او را با جاحظ همرديف ميشمارند و برخي او را بر جاحظ ترجيح ميدهند.
ابن النديم علاوه بر ساير كتب، كتابهايي از او به نامهاي شرائع الاديان و نظم القرآن و قوارع القرآن و غريب القرآن و فضائل مكه را نام برده است. وي در سال 322 درگذشته است.
بلخي نيز احتمالاً شيعه است و هم رمي به كفر و الحاد شده است. (فلاسفة شيعه/ 113، 124.) ميگويند ابوالحسن عامري، فيلسوف معروف، شاگرد بلخي بوده است، ولي بعيد به نظر ميرسد.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 464
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.