مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44967 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

يأجوج و مأجوج كيانند؟

قرآن به خوبي گواهي مي​دهد كه اين دو نام ،متعلق به دو قبيله وحشي خونخوار بوده است كه مزاحمت شديدي براي ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشتند.

به گفته مفسر بزرگ، علامه طباطبائي در «الميزان» از مجموع گفته​هاي تورات استفاده مي​شود كه مأجوج يا يأجوج و مأجوج، گروه يا گروههاي بزرگي بودند كه در دوردست​ترين نقطه شمال آسيا زندگي داشتند، مردمي جنگجو و غارتگر بودند.

دلائل فراواني از تاريخ در دست است كه در منطقه شمال شرقي زمين در نواحي مغولستان در زمانهاي گذشته گوئي چشمه جوشاني از انسان وجود داشته «مردم اين منطقه به سرعت زاد و ولد مي​كردند، و پس از كثرت و فزوني به سمت شرق، يا جنوب سرايز مي​شدند، و تدريجاً در آنجا ساكن مي​گشتند.

براي حركت سيل​آساي اين اقوام، دورانهاي مختلفي در تاريخ آمده است. يكي از آنها دوران هجوم اين قبائل وحشي در قرن چهارم ميلادي تحت زمامداري «آتيلا» بود كه تمدن امپراطوري روم را از ميان بردند.

و دوران ديگر كه ضمناً آخرين دوران هجوم آنها محسوب مي​شود در قرن دوازدهم ميلادي به سرپرستي چنگيزخان صورت گرفت كه بر ممالك اسلامي و عربي، هجوم آوردند و بسياري از شهرها از جمله بغداد و ايران را ويران نمودند.

در عصر كورش هجومي از ناحيه آنها اتفاق افتاد كه در حدود پانصد سال قبل از ميلاد بود، ولي در اين تاريخ، حكومت متحد ماد و فارس به وجود آمد و اوضاع تغيير كرد و آسياي غربي از حملات اين قبائل آسوده شد.

به اين ترتيب نزديك به نظر مي​رسد كه يأجوج و مأجوج از همين قبائل وحشي بوده​اند كه مردم قفقاز به هنگام سفر كورش به آن منطقه تقاضاي جلوگيري از آنها را از وي نمودند، و او نيز اقدام به كشيدن سدّ معروف ذوالقرنين نمود.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.