مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44969 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

بايزيد بسطامي كه بود؟

«بايزيد بسطامي» نامش «طيفور» بن عيسي بن آدم و در شهر بسطام كه از بلاد خراسان است، در سال 160 تولد يافت، ولي در سال وفات او اختلاف كرده اند، بعضي سنه 234 و پاره اي 264 و بعضي ديگر 261 نوشته اند. اين مرد در ميان صوفيه مقام فوق العاده اي دارد به طوري كه او را به «سلطان العارفين» ملقب كرده اند! شيخ عطار در كتاب تذكرة الاولياء، القاب مهمي از قبيل «برهان المحققين» و «خليفه الهي» و «علامه نامتناهي» و «اكبر مشايخ» و «اعظم اولياء» به او مي دهد و در همان كتاب از ابو سعيد ابو الخير نقل مي كند كه گفته است «هيجده هزار عالم را پر از بايزيد مي بينم و بايزيد در ميان نيست». خلاصه اگر بگوييم آنچه را كه بايزيد در حق خود ادعا كرده و يا ديگران به او بسته اند، درباره هيچ يك از پيغمبران بزرگ الهي وارد نشده، اغراق نگفته ايم. بايزيد داراي افكار عجيب و غريبي بوده است كه بدون شك هر شنونده اي را دچار حيرت مي كند.
جلوه حق

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.