مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا شخصيّت انسان همان بدن و جسم اوست؟
هر چند مدّت يك بار، سلول هاي بدن تغيير مي كند و جاي خود را به سلول هاي جديد مي دهد; ولي شخصيّت انسان به جسم و بدن او نيست; بلكه به روح او است. حافظ وحدت انسان همان روح است كه در انسان تغيير نمي كند; از اين رو انسان خود را در پيري مسؤل گناهاني مي داند كه در جواني مرتكب شده و گاه در نفس خويش به دليل انجام آنها نادم است و از خداوند طلب آمرزش مي كند. اين امر، دليل بر اين است كه فرد گناهكار خود را همان انسان پيشين مي بيند. همچنان كه فرد به دليل انجام كارهاي شايسته در جواني خويشتن را شايسته تحسين مي بيند. اگر او همان انسان پيشين نيست، نبايد خود را براي آن كمالات شايسته تحسين بداند. اين حقيقت نشان مي دهد كه شخصيّت انسان به روح اوست و همين روح است كه حافظ وحدت انسان در سنين مختلف زندگي است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ16ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.