مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44997 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا نداشتن استقلال با مختار بودن سازگار است؟
منظور از استقلال نداشتن اين است كه هستي ما از خدا است و از پيش خود هيچ نداريم; حتّي مالك اختيار و اراده اي كه داريم نيز، نيستيم و خداوند هر موقع بخواهد مي تواند آن را از ما سلب كند; چه اينكه اختيار و آزادي نيز نعمتي است مانند ديگر نعمت هاي الهي. روشن است وجود اختيار و نداشتن استقلال در تمام شؤون هستي با يكديگر منافات ندارند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ557ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.