مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44998 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

كسي كه عشق به زيبايي دارد و عاشق غير خداست چطور مي تواند عشق غيرخدا را ترك، و عشق به خدا را جايگزين سازد؟
1. اوّلين و نزديك ترين راه مقايسه محبوب هاي ديگر با خداوند است. انديشه در ضعف هاي محبوب ها و كمال حق تعالي به انتخاب و عشق به خداوند مي انجامد. مثلا اگر ديگران زيبا هستند. اين زيبايي آفريده اوست و همان محبوب كه تحت تأثير او هستيم مخلوق است و تازه حُسن آن دارد كه يوسف آفريد.
خداوند بخشنده است و ديگران گيرنده و مصرف كننده. تازه اگر آنها چيزي مي دهند و لذّتي مي رسانند مثل كسي مي مانند كه علف مي دهد تا شير و پشم و كشك بگيرند ولي بخشش خدا از روي نياز و سياست نيست بلكه رحيم است و مهربان.
ديگران ما را براي خودشان مي خواهند ولي او ما را براي خودمان. او نزديك است حتّي از رگ گردن نزديك تر. او كامل است، او تواناست و ديگران محتاج و فقير. اين ادراك و شناسايي وقتي تجربه شود خداوند در دل بزرگ مي شود و ديگران از دل بيرون مي روند. چنان كه علي((عليه السلام)) در خطبه متقين(1)فرمودند: «عظم الي لق في انفسهم فصغرمادونه في اعينهم;بزرگي خدا در دل هاي متقين ديگران را در چشم آنها كوچك نموده است».
2. در حديث زيبايي آمده است خداوند به حضرت موسي((عليه السلام)) فرمود: مرا نزد خلق محبوب گردان موسي((عليه السلام)) پرسيد چگونه؟
خداوند فرمود: نعمت هاي مرا به آنان يادآوري كن.

ـــــــــــــــــــــ
1 - نهج البلاغه، خطبه همام.

ـ10ـ
اين احساس و ادراك زيبايي هم از اوست.
3. مطالعه در دعاها و معرفت به خوبي ها و گذشت ها كه بسيار زيبا در نيايش ها آمده است اين علاقه را صد چندان مي كند.(دعاهاي مفاتيح و صحيفه سجاديه).
4. از اين نكته غافل نباشيم كه مشغوليّت ذهن به عشق مجازي كه برخاسته از نيازهاي آدمي است، بايد درمان شود. ازدواج به تمامي غائله ها خاتمه مي دهد و راه حق شفاف مي گردد.
5. عشق هاي ديگر آثار سوئي دارند كه بصيرت را از انسان مي گيرند. گوشه اي از كلام علي((عليه السلام)) در اين باره چنين است: «مَنْ عشِق شيئاً اعشي بصره و امرض قلبه(1)...كسي شيفته چيزي گرديد چشمش تيره و تار گرديده و دلش بيمار مي شود سپس با ديدي ناصحيح مي نگرد و... .

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - نهج البلاغه، خطبه 108.

ـ11ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.