مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا مثل افرادي كه عاشق خدا هستند ما در خود عشقي نداريم؟
محور عشق و محبّت درك جمال و زيبايي و كمال است. ظهور فعلي آن در انسان آن زماني است كه انسان دركي از جمال، كمال و زيبايي خاص داشته باشد. و نبود عشق و محبّت در انسان آنجايي كه جمال، زيبايي و كمال نمي بيند يك امر طبيعي است. انسان قبل از اين كه محبّت او به غيرتعلّق بگيرد به نفسش تعلّق گرفته، با محبّت و عشق ذاتي به خود زندگي مي كند.
زيرا خود را داراي كمال وجودي، و جميل مي بيند. هر چند ناآگاهانه باشد. بنابراين بايد در عشق به خدا بكوشيم، جمال و كمال او درك كنيم پس از درك عشق به او امري حتمي خواهد بود. مي توان گفت ما عاشق به دنيا مي آييم امّا محبوب خويش را انتخاب مي كنيم. اينكه بدانيم پشت در كسي هست احساسي را بر نمي انگيزد، ولي شناخت دوستي و دشمني او تحرك مي آورد. اين موضوع درباره خداوند هم صادق است. بايد لطف و مهر گسترده او و نعمتهايش را شناخت. زبان ائمه((عليهم السلام)) و هدايت آنان راه را خيلي نزديك مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.