-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45030 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

*فلسفه پوشيدن چادر چيست ؟
*آيا اين درست استكه بگوييم اگر خداوند نمي خواست اعضاي بدن ما معلوم نشودبدون چادر , پس چرا آنان را آفريد
در پاسخ به پرسش نخست شما به اين نكته مهم اشاره مي كنيم كه اصولادين اسلام مي خواهد مردان و زنان مسلمان با روح آرام و اعصابي سالم و چشم و گوشي پاك به انجام فعاليتهاي روزمره بپردازند : آبرو و حرمت و ارزش افراد بخصوص زنان در اجتماعات حفظ گردد و كانون خانواده از استحكام زيادي بر خوردار باشد و انحرافات جنسي و فساد اخلاق در جوامع به حداقل خود برسد . لذا براي دستيابي به چنين اهدافي موضوع حجاب به عنوان يك حكم واجب از سوي خداوند متعال مطرح گرديده است .
مسلما جوامعي كه اين اصل را رعايت نكرده و نمي كنند , افراد آن دچار بسيار از فسادهاي اخلاقي به اشكال گوناگون مي باشند, اساس خانواده سست و آمارطلاق بسيار بالااست . چرا كه گسترش فساد و فحشاو طلاق و بي بند و باري از آثار شوم بي حجابي و بد حجابي است . هنگامي كه زن با آراستگي تمام زيبائيها و زينتها پنهان خويش را آشكار كند و آن را رايگان در معرض ديد نامحرمان قرار دهد , مسلما روز به روز تقاضاي خود نمايي و آرايش و مد پرستي در ميان زنان شايع تر و گسترده خواهد شد و چه سرمايه هاكه از اين طريق به هدر نخواهد رفت . از طرفي چون زن به راحتي خود را در معرض ديد نا محرمان قرار داده چه عشقهاي بي ثمر و ناكاميهايي كه برخي فجايع و خودكشي ها را بدنبال خود نداشته است و چه مزاحمتها يي كه از سوي افراد هوس ران و هرزه برا ي زنان ايجاد نشده است . از اينرو دين مبين اسلام براي پيش گيري از بروز اين انحرافات اخلاقي و براي تضمين امنيت جاني و حثيتي زنان به آن دستور مي دهد كه حجاب كامل خود را رعايت كنند و هنگام سخن گفتن با نامحرم به گونه اي سخن نگويند كه در دل او طمعي ايجاد شود .
لذا اين نوع حجاب و پوشش بايد به گونه اي باشد كه هيچ نوع تحريك و توجهي در نامحرم ايجاد نكند و يا آنرا به حداقل رساند . ساده ترين و بي پيرايه ترين حجاب و در عين حال كامل ترين پوشش براي حفظ زن در برابر نامحرم , چادر مي باشد . چرا كه در پوششهاي ديگر مانند مانتو و مقنعه و يا مانتو و روسري , هرچند كه تمام بدن را بپوشاند , نوعا امكان مد گرايي و تجمل و زينت در نوع دوخت و طرح و رنگ آنان وجود دارد و اين نوع پوشش بواقع نمي توانند مانع از توجه نامحرمان به زنان گردد و هر چند به ظاهر حجاب محسوب مي شوند . از اينرو از ميان پوششهايي كه زن مي تواند استفاده كند به فتواي تمام مراجع تقليد , چادر به عنوان حجاب برتر مطرح گرديده .
اين فلسفه پوشيدن چادر .
در پاسخ به پرسش ديگر شما بايد عرض كنيم كه از جمله الطاف الهي , خلقت زن و مرد در عالم هستي است . با وجود اينكه يك سري تفاوتها ميان اين دو به لحاظ جسمي و روحي وجود دارد , ولي در عين حال هر دو كامل كننده يكديگرند . و اين خود از نشانه هاي قدرت الهي است .همچنين خداوند زن را به گونه اي آفريده كه تمايل مرد را به سوي خويش بر انگيزد و مرد را نيز به گونه اي آفريده كه براي زن جذابيت داشته باشد و اين جاذبه و كشش ميان اين دو عامل اصلي ايجاد پيوند ازدواج ميان آنان است كه به نوبه خود ازدواج نيز عامل اساسي بر قراري بقاي نسل بشر است . حال اگر زن و مرد به گونه اي آفريده مي شدند كه هيچ جاذبه و كششي نسبت هم احساس نمي كردند , ازدواجي هم صورت نمي گرفت و در نتيجه نسلي هم به وجود نمي آمد . از جمله دستورات الهي اين است كه اين كشش و جاذبه ميان زن و مرد تنها بايد از طريق ازدواج ميان دو ارضا شود و هر گونه نگاه هوس آلود زن به مرد و مرد به زن و هر گونه خود نمايي بخصوص از سوي زنان حرام است . از اينرو براي اينكه هم تمايل ميان زن و مرد برقرار باشد و هم هيچ كدام از اين دو به سبب اين تمايل دچار فساد نگردند , به زن كه از زيباييها وظرافتها ي ظاهر بيشتري نسبت به مرد برخوردار است , خداوند دستور مي دهد كه زينتها و زيباييها ي خود را بپوشاند و آنگاه به هردو فرمان مي دهد كه از نگاههاي هوس آلود نسبت به هم و فاد دار بمانند و از افكار حرام و نگاههاي آلوده به نا محرمان دوري كنند تا از زندگي سالم و با بركتي بر خوردار گردند .
حال كساني كه اين فرمان الهي را ناديده مي گيرند , از جمله زناني كه رعايت حجاب خويش را نمي كنند و مرداني كه از چشم چراني اباي ندارند و گرفتار فساد مي گردند , در اين آزمون الهي سربلند نخواهد بود و مردود خواهند گشت و مستحق عذاب الهي خواهند بود . مگر اينكه توجه كنند و رفتار خويش را اصلاح كنند . بنابراين رعايت مساله حجاب از سوي زنان و خود داري مردان از نگاه كردن به نامحرمان خود از امتحانات و آزمايشات الهي است براي اينكه مومنين حقيقي شناخته شوند .
در پايان بايد عرض شود كه خداوند متعال درست است كه زيبائيهايي را خلق كرده و لي استفاده از اين زيبائيها را ه و روش خاص خودش را دارد . زن كه داراي زيبائيهايي است نمي تواند اين زيبائيهاي خود را به حراج بگذارد و همه از آن استفاده كنند چون به زودي از بين خواهد رفت و فساد تمام وجود او را مي گيرد , بايد حفاظت شود و فقط فردي از آن استفاده كند كه لياقت را دارد آن هم از طريق روش شرعي خودش كه همان ازداوج است مثلا مكاني كه بسيار زيبا است و نادر و كم يا باست نمي گذارند همه ا زآن جا استفاده كنند چون بعضي درك نمي كنند آن زيبايي را فقط مي خواهند خودشان بهره مند شوند و لذت ببرند گر چه آن مكان و فضا تخريب شود . زن زيبا است و اين زيبا خاص و منحصر در اوست و نبايد هر كس بيايد از آن استفاده نمايد چون فقط فكر بهره بردن خودشان هستند گرچه آن زن در اثر استفاده ديگران از زيبائي او به فسادو تباهي كشيده شود براي آنان اصلا مهم نيست لذا اسلام مي گويد اي زن زيبائيت را مخفي كن و حفظ نما و فقط بگذار همسرت از تو استفاده نمايد و اين زيبائي براي اوست با اين عمل هردو حفظ خواهيد شد .
منابع :
------------------
تفسير نمونه , ج 14 ,سوره نور 30 -31
احزاب 32و 59

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.