-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45048 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عـالـمـان ديـنـي گـاهـي چـنان بر پوشش زن تاكيد مي كنند كه گويا زن غير از هويت جنسي وفتنه انگيزي و تهديد تقوا هويت ديگري ندارد آيا واقعا چنين است ؟
عـفـت و پـاكـدامـنـي يكي از ارزشهاي انساني است و جانشين همه ارزشها نيست وديدگاههاي افراطي نبايد سبب شود كه آموزه حجاب زير سئوال رود يا ناديده گرفته شود . وانـگـهي در مقام تبليغ و ترويج از يك چيز گاهي براي جلب توجه مخاطب مبالغه مي كنند و اين مـبـالـغـه ها تا حدي متعارف است مثلا در غرب و كشور خودمان شاهديم براي بهداشت خانواده , مـسـواك زدن , تـرك سيگار , صرفه جوئي در مصرف آب و برق و 000چقدر تبليغ مي شود و از چه شيوه هاي بديعي بهره مي گيرند . آيـا وقتي از مسواك زدن تبليغ مي شود و براي آن فوائد بيشمار بيان مي شود معنايش اين است كه انـسان فقط دندان است ؟ يا اينكه تنها عامل سعادت , بهداشت خانواده است ؟قطعا چنين نيست و گوينده و طراحان نيز چنين عقيده اي ندارند بلكه خود تبليغ چنين اقتضائي دارد . نكته ديگر اينكه توصيه به حجاب در اسلام معادل با توصيه به چشم پوشي و عفت نسبت به مردان است و زن و مرد هر دو بايد پاسدار عفت خويش و سلامت جامعه باشند . و نـكـته نهائي اينكه اسلام براي حفظ عفت و سلامت جامعه بيش از آنكه به زهد و خويشتن داري تـوصـيـه كـند راه اطفاء غريزه جنسي را باز گذارده و باتوصيه هاي جدي نسبت به ازدواج و زود ازدواج كـردن و مـجـاز دانـستن تعدد همسران وازدواج موقت و پاداش قرار دادن براي ازدواج و روابط جنسي , مشكل را بطور ريشه اي حل كرده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.