-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45109 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

فلسفه تعدد زوجات چيست ؟
از مـسـائلـي كه از دير زمان فكر حقوقدانها را به خود مشغول داشته است و درباره آن نظريه هايي داده اند , مساله تعدد زوجات ( داشتن همسرهاي متعدد ) است . و چـون اسـلام بـه طـور صريح تعدد زوجات را جايز شمرده است براي دانشجويان و سايرطبقات اشـكـالـهـا و سـوالـهـايي به شرح زير مطرح مي شود :1 - فلسفه تعدد زوجات چيست ؟2 - روابط زنـاشويي با عشق و عاطفه انسان نيز سر و كار دارد و چون عشق و عاطفه قابل تقسيم نيست قهرا كسي كه چند همسر اختيار كند به يكي از آنان علاقه پيدامي كند و زنهاي ديگر از مزاياي زندگي عاطفي و احساسي محروم خواهند بود . 3 - تعدد زوجات باعث مي شود كه زنان ضد يكديگر و احيانا ضد شوهر اقدام كنند وكانون خانواده را كـه بـايـد آكـنده از مهر و محبت و نيز محيط تربيتي و آموزشي باشد , به ميدان جنگ و جدال مبدل سازند به طوريكه فرزندان آنها هم به دشمني و عداوت بگرايند . 4 - اجازه تعدد زوجات , باعث زياده روي در شهوتراني است و انسان را از مقام بزرگ انسانيت تنزل مي دهد . 5 - چرا پيامبر اسلام و ساير امام عليهم السلام كه به تمام معني از شهوتراني دوربودند , چند همسر اختيار كردند . نـخست بايد بدانيم كه همسرهاي متعدد موضوعي نيست كه تنها اسلام آنرا تجويز كرده باشد بلكه قرنها پيش از اسلام بين مردم مرسوم بوده است . الـبـتـه اسلام اين قانون را كاملا اصلاح كرد و به صورت بسيار مفيدي درآورد ; مثلا قبل از اسلام تـعـدد زوجات و چند همسري نامحدود بود چنانكه يك نفر مي توانست صدها زن داشته باشد ولي اسلام آنرا محدود كرد و فرمود يك نفر نمي تواند بيش از 4 زن دائم داشته باشد . در صـدر اسـلام اشخاصي كه اسلام مي آوردند و بيش از چهار زن داشتند مجبور بودند كه زائد بر چهار زن را رها كنند . يـك زردشـتـي كـه هـفـت زن داشـت در زمـان امـام صـادق (ع ) مـسـلـمـان شد ; مردم از آن حضرت پرسيدند تكليف اين مرد چيست ؟ امام فرمود بايد سه همسر خود را رها كند . (1)و نيز اسلام اجازه نداده است كه مرد ميان زنان خود و حتي فرزندان آنها تبعيضي قائل شود اما پـيـش از اسـلام اصـل عدالت هيچ رعايت نمي شد و مردان خود را مختارمي دانستند كه بين زنها تبعيض قائل شوند . رسـول گـرامـي اسلام صلي اللّه عليه و آله فرمود : هر كس دو زن داشته باشد و در حقوق مالي و مـعاشرت با آنان عدالت نكند , در روز قيامت به غل و زنجير بسته مي شود وكشان كشان به جهنم داخل مي گردد . (2)راستي اگر افراديكه چند همسر اختيار مي كنند همين شرط را مراعات كنند جاي هيچ اشكال و ايـرادي باقي نمي ماند اما متاسفانه چون نوع افراد به اين شرط توجه كامل نمي كنند مفاسدي به بـار مـي آيـد كه اين قانون مورد اشكال و انتقاد قرار مي گيرد ولي بايد توجه داشت كه اين مفاسد ربطي به اصل قانون تعدد زوجات ندارد بلكه مربوطبه نحوه عمل و بي توجهي به شرايط آنست . 1 - فـلـسـفه تعدد زوجات از آنجا كه قوانين اجتماعي و مدني بايد با طبيعت اجتماع و احتياجات جوامع انساني منطبق باشد ما در اينجا اوضاع و احوال حوائج اجتماعات بشري را در زمينه ازدواج و توليد مثل بررسي مي كنيم تا بدانيم كه قانون تعدد زوجات با احتياجات بشر منطبق است يا نه . همه مي دانند كه دختران زودتر از پسران بالغ و براي توليد مثل آماده مي شوند . مـثـلا فرض كنيد در مناطق معتدل دختران در سن 10 سالگي براي توليد مثل آماده مي شوند اما پـسـران نوعا در سن پانزده سالگي ; پس اگر فرض كنيم در يك محل هر سال50 دختر و 50 پسر متولد شود پس از گذشت 20 سال ( اگر از اين دختران و پسران كسي نميرد ) 1000 دختر و 1000 پسر به جمعيت آنجا افزوده مي شود آنگاه از هزار دختر550 نفر كه متولد سال او تا يازدهم هستند آماده توليد مثل مي باشند در صورتيكه از هزار پسر فقط 300 نفر كه متولد سال اول تا ششم هستند آمـادگـي دارنـد , پـس درطول 20 سال تعداد دخترانيكه آماده توليد مثل هستند تقريبا دو برابر پسران خواهندشد و اين يك امتياز طبيعي است كه خود دستگاه آفرينش به جنس زن داده است , پـس اگـر بخواهيم قانون با طبيعت اجتماع و احتياجات جوامع انساني منطبق شود ناگزيريم كه تـعـدد زوجات را جايز بدانيم و در غير اينصورت حق آن دسته از زنها كه آمادگي براي توليد مثل دارند و بي شوهر مي مانند از بين مي رود . 2 - عـشـق و عاطفه قابل تقسيم است :درست است كه روح ازدواج عاطفه و احساسات است و نيز صـحـيـح اسـت كـه احـساسات قلبي تحت اختيار آدمي نيست اما اينكه در ضمن اشكال ها گفته مـي شود كه : احساسات اصلاقابل تقسيم نيست , مغالطه يي بيش نيست زيرا همه ما مي بينيم كه يك پدر ده فرزنددارد و به همه آنها علاقمند است و براي همه آنها فداكاري مي كند . بنابراين ممكن است يك مرد چند همسر داشته باشد و به همه آنها هم علاقمند باشد وهمه آنها از زندگي عاطفي بهره مند شوند . 3 - سوء استفاده ها از قانون تعدد زوجات صحيح است كه در بعضي از موارد تعدد زوجات مفاسدي به بار مي آورد اما بايد متوجه باشيم كه آيا اين مشكلات و مفاسد مربوط به اصل قانون تعدد زوجات است يا مربوط به سوء اخلاق و سوء تدبير مردها و همسرها ؟مثلا گاهي اتفاق مي افتد كه يك زن و شوهر با كمال صفا و صميميت با هم زندگي مي كنند . نـاگهان مرد فريفته و دلباخته دختري مي شود و بدون تدبير و حساب با اوازدواج مي كند و اصلا هـمـسـر اول خود را فراموش مي كند و در نتيجه اين بي مهري و يانامردي احساسات همسر اولش تحريك شده و دست به خرابكاري هايي مي زند و كانون زندگي را به صورت نامطلوبي درمي آورد . ايـنـجا ما نبايد خيال كنيم كه قانون چند همسري اين مطلب را ايجاد كرده است بلكه بايد متوجه بـاشيم كه سوء تدبير مرد و هوسراني و نامردي او اين قبيل موضوعات راپيش آورده و راستي اگر آنـطـور كـه اسلام دستور داده رفتار كنند اين مشكلات پيش نمي آيد همانطور كه تاريخ گواهي مي دهد كه بسياري از مردان متدين داراي همسرهاي متعددي بودند كه با كمال صفا و صميميت تا آخر عمر با هم زندگي مي كردند . و اگـر بـا رعـايت شرايط اسلامي باز برخي از زنان اظهار نارضايتي كنند و ضد مردو يا ساير زنان اقداماتي به عمل آورند به علت ضعف اخلاقي اين زنان است و چنين زناني بايد بدانند كه خود خواه هـسـتـنـد و سعادت نوع خود را در نظر نمي گيرند و هرچه زودتر بايد از اين اخلاق زشت دست بـكـشـنـد و خود را اصلاح كنند چرا كه خود خواهي و سود شخصي را در نظر گرفتن , از بدترين صفات روحي و اخلاقي محسوب مي گردد . عـالـي تـريـن طـرح بـراي تعديل نيروي شهوت قبلا بايد بدانيم ; كه طبيعت انسان در اثر دو چيز طغيان مي كند و آرامش را بهم مي زند يكي محروميت و ديگر آزادي كامل و برداشتن همه قيود . مـسـاله چند همسري با آن حدود و قيودي كه اسلام براي آن قرار داده است درست حدوسط بين محروميت و آزادي بي قيد و بند است و به هيچ وجه با اخلاق منافات ندارد ونيز موجب تنزل مقام روحـي انـسـان نـمي گردد زيرا در بعضي از شرايط كه آميزش با زنان ممكن نيست اگر برخي از مردان چند همسر نداشته باشند به آلودگي ها و بدبختيهاي اخلاقي دچار خواهند شد . بنابراين لازم است چنين قانوني تجويز شود تا آنان بتوانند از راه مشروع غريزه جنسي خود را تعديل كنند . تـقـاضاي طبيعي و جنبه هاي سياسي استفاده از غريزه جنسي يك امر طبيعي است و خودداري از آن مـوجب اختلالات و عقده هاي رواني مي گردد و چون تقاضاي اين غريزه در افراد مختلف است بايد هر كسي مطابق خواسته هاي طبيعي خود به آن پاسخ دهد . بـنـابـرايـن مـي تـوانـيم در مورد تعدد زوجات امامان معصوم و پيامبر اسلام عليهم السلام بگوييم طـبـيعت و مزاج آنان كه در كمال صحت بوده است چنين اقتضايي داشته وخودداري از آن باعث نـاراحـتي مي شده است , چنانكه پيش از پيامبر اسلام (ص ) نيزبرخي از پيامبران به همين منظور زنان زيادي مي گرفتند . بـديـهي است اين كار , شهوتراني نيست بلكه تعديل غريزه جنسي ناميده مي شود تا درسايه تعديل اين نيرو از ساير غرايز بهتر بهره برداري شود . اضـافـه بـر ايـن در مورد پيامبر اسلام تعدد زوجات , جنبه هاي سياسي هم داشته كه درپيشرفت اسـلام مـوثـر بوده است چنانكه در تاريخ مي خوانيم ازدواجهاي رسول گرامي اسلام (ص ) موجب اتحاد و تحكيم روابط مسلمين و آزادي گروهي از اسيران كه با زنان آنان حضرت خويشي داشتند و ديگر چيزها گرديد 000

بيست پاسخ
هيئت تحريريه موسسه در راه حق 1 - وسائل ج 14 ص 2404 - وسائل ج 15 ص 84

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.