-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45116 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پيامبر ( ص ) فرموده اند : ( لذت من در زنان است ) و علي ( ع ) مي فرمايند : ( بپرهيز از شدت علاقه به زنان ... ) جمع بين اين دو چگونه است ؟
با توجه به اين كه ، افراط و تفريط هر دو نشانه جهل و بي خبري است ( آن گونه كه علي ( ع ) فرمودند ) و به بيان رسول مكرم اسلام ( ص ) ( ( خير الامور اوسطها ) ) كه بهترين كار، ميانه آنها يعني راه اعتدال است و به همين معني اشاره دارد آيه شريفه ( ( وجعلناكم امه وسطا ) ) شما را امت متعادل قرار داديم ( ( لتكونوا شهدا علي الناس ) ) تا اينكه براي ساير مردم الگو و نمونه باشيد ( بقره 142 ) ، لذا در اسلام نه بي رغبتي به زنان به بهانه تقوي و كسب فضيلت رهبانيت پسنديده است ،چنانكه رسول خدا ( ص ) فرمودند ( ( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ) و نه شدت علاقه به زنان و افراط در اين امر، چه اينكه بسياري از فجايع تاريخي ناشي از همين فريفتگي به زن بوده است . بنابراين هر دسته از اين روايات ، درمان و راه علاج بيماران مخصوصي است ، دسته اول براي كساني كه نسبت به محبت به زنان و احترام به آنان و ...بي اعتنا بوده و كوتاهي مي كنند و دسته دوم براي كساني كه بجاي استفاده ابزاري از دنيا، آنرا هدف قرار داده ، فريفته آن شده ، شخصيت انساني خود و حاصل عمر انسان كه همانا دين اوست بر باد فنا مي دهند و خلاصه اينكه افراط مي كنند .نتيجه جمع بين روايات سفارش به محبت و انس با زنان در حد رعايت مقررات شرعي و به حد اعتدال است و به اين معني زنان از بهترين نعمت هاي الهي هستند.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.