-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45117 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در يكي از آيات قرآن آمده كه ( زنانتان را بزنيد ) اين كار از نظر عقل پسنديده نيست ، وظيفه چيست ؟
در پاسخ به اين سوال نكاتي را بيان مي كنيم : 1 .بنابر مفهوم آيه ً ( ( واضربوهن ) ) تنبيه بدني در رتبه سوم از مراتب سه گانه مذكور در آيه واقع است . در مرحله ً اول اندرزو نصيحت ، در مرحله ً دوم قهر و در مرحله ً سوم تنبيه بدني است . اگر اين مراتب به خوبي مراعات گردد، ممكن است نوبت به مرحله ً آخر نرسد، اگرهم برسد، مواردش خيلي كم خواهد بود .( علامه طباطبايي : تفسيرالميزان ،ج 4، نشر دارالكتب الاسلاميه ، ص 367 ) 2 .چنان كه در كتب فقهي آمده است ، طبق روايات ، تنبيه بايد ملايم و خفيف باشد، به طوري كه موجب شكستگي ، جراحت و كبودي بدن نشود؛ لذا فقها گفته اند اگر در اثر ضرب ضرري و زياني حاصل شود، مرد بايد غرامت بپردازد .افزون بر آن ، تنبيه بايدبراي اصلاح باشد .اگر براي تشفي و انتقام صورت گيرد، طبق احاديث ،حرمت و گناه دارد .( نجفي : جواهرالكلام ، ج 31، نشر مكتبه اسلاميه ، ص 207 و حسيني جرجاني : آيات الاحكام ، ج 2، انتشارات نويد، ص 343 ) پيامبر ( ص ) مي فرمايد : ( ( من تعجب مي كنم از كسي كه زنش را مي زند، حال آن كه مرد به زدن اولي از زن است . زنانتان را با چوب نزنيد كه در آن قصاص است ) ) . در حديث ديگري مي فرمايد : ( ( هر مردي آسيبي به زنش برساند،خداوند به نگهبان آتش جهنم خود دستور مي دهد كه هفتاد بارگونه ً او را باگرماي آتش لطمه زنند ) ) . ( نوري : مستدرك الوسايل ، ج 14، ص 250،حديث 3 و 4 ) 3 .برخي گفته اند كه معناي ( ( اضربوه ) ) وجوب زدن نيست ،بلكه به معناي اباحه است ؛ يعني زدن حرام نيست . اين مطلب را مي توان ازدو حديث ذيل استفاده كرد : پيامبر ( ص ) فرمود : ( ( من از مردي كه كنيز خود راموقع غضب مي زند، خوش ندارم ) ) نيز فرمود : ( ( زنانتان را بزنيد، ولي هرگزبهترين شما زنش را نمي زند ) ) . ( ابن عربي : احكام القرآن ، ج 1، نشر بيروت ،دارالمعرفه ، ص 40 ) 4 .تنبيه خلاف عقل يا فطرت محسوب نمي شود .شرعحكم مي كند هرگاه زن از امور زناشويي سرباز زد، مرد بايد صبر بكند، بعدنصيحت بكند، سپس قهر كند، آن گاه اگر مراتب قبلي پاسخ نداد، با ملاحظه ًشرايط آن تنبيه كند .اگر تنبيه رتبه ً نخست را داشت ، عقل مخالفت مي كرد،ولي در جايي كه مراتب سه گانه ً پاسخ گو نباشد، عقل هم به تنبيه حكم مي كند .از اين رو تنبيه افراد وظيفه نشناس به اسلام منحصر نيست . در تمام قوانين دنيا هنگامي كه طرق مسالمت آميز موثر نباشد، به مجازات هاي شديدتر متوسل مي شوند .( تفسير المنار : ج 5، صفحه 74 و صابوني ،محمدعلي : روايع البيان ، ج 1، نشر بيروت ، موسسه مناهل العرفان ، صفحه 475 ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.