-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

انديشه مسلمانان نسبت به تكامل و نقش زنان در جامعه چيست ؟
دين مقدس اسلام در خصوص مورد سخن و محل بحث نظريه درخشان و رأي قابل ملاحظه اي داده است ، از نظر اسلام زن تنها براي خدمت مرد خلق نشده بلكه هر دو در طرز رفتار باهم ديگر تحت دستور خداوند ميباشند . زن در هر اراده و عملي كه بر خلاف دين نميباشد آزاد و مستقل است، زن هيچ گونه پَستي نسبت به مرد در اصل نوعيت انسان ندارد ، چرا كه قرآن (در آيه 13 از سوره حجرات ) ميفرمايد : اي گروه مردم بدرستي كه ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شعبه ها و قبيله هائي قرارداديم تا يكديگر را بشناسيد ، بدرستي كه گرامي ترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شما است ، قرآن در اينجا برتري جنسيت را مطرح نفرموده بلكه بر تري را در تقوي دانسته است ، زن ميتواند از راه صحيح تحصيل دانش كند و اطلاعات و كمالاتي فراهم آورد چنانكه آيه الله ميرزا آقا اصفهاني شيرازي نجفي (ره ) به مجتهده اصفهانيه ، لقب فريدة الدهر وحجت نساء العصر ميدهد .( گفتار شيعه در اصول وفروع : 371 ) دكتر گوستاولوبون مسيحي فرانسوي در كتاب تمدن اسلام و عرب ميگويد: اسلام بجاي اينكه از مقام زن كاسته ، ووي را پست وفرومايه معرفي كند ، چنانكه در اين عصر بدون هيچ تعقلي ، ورد زبان خاص وعام است ، مقام زن را در جامعه نسبي بالا برده ، نسبت به ترقي وسعادت وي خدمات نماياني انجام داد. مثلاً احكام وراثت قرآن در قانون اروپا براي زن به غايت مفيد ، واز مطالعه آن معلوم ميشود كه تا چه اندازه رعايت حقوق زن بعمل آمده است .( گفتار شيعه در اصول وفروع : 376 ) باز دكتر گوستاولوبون ميگويد: اسلام اولين مذهبي است كه در اصلاح زنان وترقي وتعالي آنان قدمهاي خيلي وسيعي برداشته است ، زيرا اين مطلب مسلم است كه در ميان تمام مذاهب واقوامي كه قبل از اسلام آمده اند ، وضع وحالت زن زياده از حد ضايع وخراب بوده است .( گفتار شيعه در اصول وفروع : 381 ) امام خميني (ره) در سخنان خود پيرامون زنان ميگويد: آري در دامن مقدس زن است كه دو ريحانه رسول الله (صليالله عليه وآله)پرورش مي يابند ، در دامن زن است كه مردان بزرگ تاريخ تربيت ميشوند و درس انسانيت ، آزادگي ، شرافت ، خدا خواهي ، شهادت طلبي ، مردانگي وجوانمردي را به جامعه هاي بشريت مي آموزند واز دامن زن است كه انسانها پيدا ميشوند ، سعادت و شقاوت كشور بسته به وجود زن است ، زن باتربيت صحيح خود انسان مي سازد، كشور آباد مي كند، مبدأ همه سعادتها از دامن زن است (20 / 12 / 1357 ) (نقل از مجله پاسدار اسلام دفتر تبليغات شماره : 74 ) در جاي ديگر ميفرمايد: از دامن زن مرد به معراج مي رود، دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. يك زن (حضرت زهرا (عليها السلام ) در دنيا در مقابل همه مردان است يك زن به دنيا آمد كه نمونه انسان است ، يك زن به دنيا آمد كه هويت انسان در او جلوه گراست ما نهضت خود را مديون زنان مي دانيم (26 / 2 / 1358 ) (نقل از مجله پاسدار اسلام دفتر تبليغات شماره : 74 ) اين است نمونه كوچكي از انديشه اسلام ومسلمان نسبت به نقش و تكامل زنان در جامعه .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.