-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45309 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشروعيت ولايت فقيه به چه معنا است؟
مشروعيت داراي معاني متعددي است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimany) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعي، اعمال حكومت توجيه مي شود. به عبارت ديگر مشروعيت يعني اين كه: 1- حكومت و حاكم بر چه اساسي مي توانند احكام و قواعد الزام آور صادر كرده و به اجرا گذارند. 2- جامعه بر چه اساسي موظف است از قواعد الزام آور حكومت پيروي كند. با اين توضيح روشن مي شود كه مراد از «مشروعيت ولايت فقيه» اين است كه ولي فقيه مشروعيت خود را از كجا كسب مي كند. پاسخ بيشتر فقهاي شيعه در برابر اين سؤال اين است كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهي» است. اخيراً نيز برخي ديدگاه ديگري را مطرح كرده و معتقدند منبع مشروعيت ولايت فقيه «انتخاب» مردم است. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به مقالات زير مراجعه نماييد: 1- كتاب نقد، شماره 7، تابستان 77، حكومت و مشروعيت، محمد تقي مصباح يزدي 2- همان، مشروعيت حكومت ولايي، عبدالحسين خسروپناه 3- منشأ مشروعيت حكومت اسلامي، عبدالجواد ابراهيمي، مجموعه آثار (2) فلسفه سياسي(1) كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي 4- مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني، عليرضا انصاري، همان 5- بررسي منشأ مشروعيت حكومت اسلامي و اجراي آن، محمد غفوري، همان 6- مشروعيت قدرت و حاكميت از ديدگاه امام خميني،سيد عباس نبوي، همان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.