-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45412 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جناح بنديهاي سياسي موجود در كشور بر چه اساسي شكل گرفته است
در رابطه با گروه هاي موجود در كشور و سمت گيري هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيك آنان تقسيم بندي هاي مختلفي صورت گرفته و غالب اين تقسيم بندي ها از جهاتي با واقعيات منطبق نيست. زيرا اين تقسيم بندي ها بر اساس مفاهيم غربي است، و هر يك از اين واژه ها داراي بار معنايي خاصي در خاستگاه خود مي باشند، كه با ماهيت موجود گروه هاي داخل كشور از جهاتي افتراق دارد. در عين حال تقسيم بندي هاي موجود با صرفنظر از ميزان و چگونگي انطباق عبارتند از: (21) گروهاي راست گرا و آنان نيز به دو گروه سنتي و مدرن تقسيم مي شوند. (43) گروهاي چپ گراي جديد كه آنان نيز به چپ سازمان يافته (ارگانيزه) و ناسازماندار تقسيم مي شوند. (5) تكنوكراسي كه اخيرا به صورت جريان ثالثي (فراكسيون سوم) مطرح مي شود. 1- مقصود از راست سنتي جرياني است كه ضمن حمايت از دولت براي حفظ ارزش هاي اصيل انقلاب، عدالت اجتماعي، هنجارها و ارزش هاي ديني و انقلابي اهتمام ويژه اي قائل است، و توسعه اقتصادي و ... را در رتبه متأخر از آنها مي نشاند. به عبارت ديگر در صورت تضاد و اصطلكاك اين دو با يكديگر تقدم و اصالت را به آنها مي دهد. 2- راست مدرن عكس جريان اول است. يعني ضمن حمايت از دولت بويژه در سياست هاي اقتصادي آن، توسعه اقتصادي را مقدم بر حفظ ارزش ها مي داند و در جايگاه برتري مي نشاند. البته اين نسبتي است كه ديگران به اين جريان مي دهند و گاه گفته مي شود كه رابطه با آمريكا را نيز مجاز مي شمارند. البته برخي از اشخاص يا گروه هاي منسوب به اين جريان شعارهايشان چنين نيست. بلكه بعضا شعار تقارن و پيوستگي توسعه و عدالت اجتماعي از آنان شنيده مي شود. 3- جريان چپ جديد سازماندار به مجاهدين انقلاب اسلامي و برخي از ديگر گروه هاي نسبتا هم فكر با آن سازمان اطلاق مي شود. اين گروه ها ضمن اعتقاد به اسلام، بعضاً در مسائل اقتصادي گرايش به شيوه هاي سوسياليستي (اقتصاد دولتي) دارند. در برابر جناح راست كه گرايش به اقتصاد بازار دارد و از نظر سياسي نيز معتقد به جامعه باز و آزادي احزاب و ... مي باشند تقريبا مانند جامعه سوئيس. 4- جريان چپ ناسازماندار به جناح هاي معترض به سياست هاي دولت اطلاق مي شود كه هنوز سازمان و خط مشي و مواضع روشن و تثبيت شده اي ندارند، مانند دارندگان برخي از جرايد. 5- جريان تكنوكراسي (صنعت سالاري) روند جديدي است كه اصالت را به تكنيك، صنعت، رشد و توسعه اقتصادي مي دهد و معتقد است فرهنگ و ارزش هاي ديني، اخلاقي همه و همه بايد تحت تأثير تحولات اقتصادي شكل گيرند. اين ديدگاه غربي ترين شيوه تفكر مطرح شده در كشور ماست و از ديدگاه هاي امثال استوارت ميل، اسپنسر و ... متاثر مي باشد. تعاريف فوق مربوط به سنوات گذشته است و مواضع اخير جريان هاي فوق، با آنچه در تعريف آن ها آمده، تفاوت هايي پيدا كرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.