-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

جرائم امريكا در مورد ديگر ملتها در طول تاريخ را بنويسيد
آمريكا در شيلي، ويتنام، الجزاير، عراق و بسياري از ديگر نقاط جهان، جنايت هاي بي شماري مرتكب شده است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- جنبشهاي آزاديبخش حسين هدوي و عليرضا بهشتي 2- رقابت روسيه و غرب در ايران جورج لتروسكي ترجمه: اسماعيل راستين 3- تاريخ روابط خارجي ايران عبدالرضا هوشمند مهدوي 4- خط توطئه دفتر سياسي سپاه 5- آموزش و پرورش در خدمت امپرياليسم كارفوي مارتين ترجمه: محبوبه مهاجر 6- خاطرات در تبعيد يا نقش استعمارصادق خلخالي 7- تراژدي مسأله ويتنام اف. بي. شيك ترجمه: سيد خليل خليليان 8- تروريسم عبدالرحمن ديليپاك 9- اسناد لانه جاسوسي، افشاگري شماره 3دانشجويان 10- جنايات جنگ در ويتنام برتراندراس ترجمه: ايرج مهدويان 11- روند سلطه گري تاريخ سياسي استفن آمبروزترجمه: احمد تابنده 12- سياست خارجي، سال 1، شماره 3گروهي از نويسندگان دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 13- سياست خارجي، سال 2، شماره 1 و 4 14- جنگ در خليج فارس سپاه پاسداران 15- سيما و جعل اسنادفيليپ اكي ترجمه: حميد احمدي 16- دمكراسي و پنهان كاري استانسفيلد ترنر 17- فرصت را دريابيم ريچارد نيكسون ترجمه: دكتر ابوترابيان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.