-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45421 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقام معظم رهبري فرمودند خبري از طرح انطباق ندارم آيا قوانين قبل ازاجراءباستحضار ايشان مي رسد آيا موضع گيري رهبري تحت تاثير خواسته هاي مسئولان است؟
مقام معظم رهبري، در جريان كلي مسائل كشور و سياست گذاري هاي كلان آن قرار دارند و انتظار اين كه ايشان بايد در جريان ريز مسائل مورد تصويب در مجلس و يا دولت باشند، توقعي بي مورد است؛ چرا كه اركان قانوني و اجرايي كشور، در نظام تعريف شده خود، وظايف مشخصي را انجام مي دهند و اين چنين نيست كه تمام كارها و برنامه هاي آنان، مستقيماً از نظر مقام رهبري بگذرد. هر روز و هر هفته و هر ماه، ده ها مصوّبه و طرح در مجلس و دولت مطرح مي شود و بسياري از آنها به مرحله اجرا درمي آيد. نظارت بر يكايك آنها، نه از كسي ساخته است و نه امري معقول است. در مورد تحت تأثير قرار گرفتن، روشن است كه هر موضع و تصميمي كه كسي اتخاذ كند، به دليل مشابهت آن تصميم با مواضع يك دسته، مي توان آن را متأثر از نظر آنها دانست؛ ولي حدس و گمان با واقعيات، فاصله بسياري دارد. مقام معظم رهبري، با توجه به مصالح كشور و گره هاي لاينحل و تعارض بين قواي مختلف، ممكن است تصميمي بگيرند تا گره هاي كور باز شود و مسؤولان از سردرگمي نجات يابند. اين وظيفه اي است كه به حكم قانون، بر عهده مقام معظم رهبري است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.