-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45446 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:45

اصول كمونيزم چيست
مونيسم (اشتراكيت Cimmunism) نظامي اجتماعي - اقتصادي، مبتني بر نفي مالكيت خصوصي است. در اين نظام همه آماد داراي برابري كامل اجتماعي بوده و ابزار توليد به طور مشاع مِلْك همه مردم است. هر كس در حد استعداد و توان خود به كار و فعاليت مي پردازد و بر طبق نيازش از محصول كار جامعه بهره مند مي شود. كمونيسم از زواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. نقدهاي به عمل آمده در دو سطح عمده انجام شده است: {Tالف) نقد زير ساختي (Under stroctural):T} در اين نقد مباني نظري و پيش فرضهاي كمونيسم مورد چالش قرار مي گيرند. زيرساختهاي اين نظريه عبارتند از: (1) ماترياليسم تاريخي، ديالكتيك تاريخي (Historical Materialism) (2) ماترياليسم ديالكتيك، جهان بيني مادي و يا كلتيكي. (Dialectical Materiulism) در نقد زيرساختي پس از ابطال اصول ديالكتيك ، زير بنا و پايه هاي اساسي نظريه كمونيسم ويران مي شود و به تبع آن روبنا هم جايگاهي منطقي خود را به كلي از دست خواهد داد. براي آگاهي بيشتر با نقدهايي از اين گونه ر. ك: 1) بحثي در باره ماترياليسم و كونيسم ،آيت اللَّه مكارم 2) فيلسوف نماها،آيت اللَّه مكارم 3) پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك ،آيت اللَّه مصباح يزدي 4) اصول ديالكتيك و فلسفه اسلامي،آيت اللَّه جعفر سبحاني 5) جامعه و تاريخ ،شهيد مطهري 6) بحثي درباره ماركسيسم ،شهيد مطهري 7) فلسفه ما ،شهيد آيت اللَّه صدر 8) جهان بيني در فلسفه ما ،شهيد آيت اللَّه صدر 9) سنتهاي تاريخ در قرآن ،شهيد آيت اللَّه صدر 10) تجديد نظرطلبي از ماركس تامائو،انور خامه اي {Tب ) نقد روساختي (Super structural):T} در اين رهبرد تنها خود نظام اجتماعي و اقتصادي كمونيستي ، بدون توجه به مباني آن، مورد داوري قرار مي گيرد. در اين روش نيز اشكالات متعددي بر كمونيسم وارد شده است، از جمله اينكه: 1) مالكيت خصوصي امري فطري و طبيعي است و نفي مطلق آن با روانشناسي انسان تعارض آشكار دارد. 2) بر خلاف شعار واعگرايي (Realism) در انديشه و ديالكتيكي، نظام كمونيستي، نفي مالكيت خصوصي و ايجاد جامعه بي طبقه، شعاري كاملاً ايده آليستي (Idalistec) و غير واقع بينانه است. از همين رو نه تنها تا كنون نظام كمونيستي توفيق عمل نيافته است، بلكه هرگز چنين امكاني را نخواهد يافت، به فرض هم اگر در زمان و مكان معيني عمل شود، از پايايي و دوام لازم برخوردار نخواهد بود. 3) اقتصاد كمونيستي موجب خفتي استدادها و شكوفا نشدن آنها مي شود، زيرا به طور طبيعي وقتي انسانها در برابر تلاش فكري و عملي و ابتكارات خود امتياز در خور دريافت ندارند، عملاً به تلاش و جدّيت و ابتكار نمي پردازند؛ لاجرم استعدادها به سردي و خاموشي مي گرايد و جامعه از پويايي لازم را نخواهد يافت. براي آگاهي بيشتر ر. ك: 1) اقتصاد ما ،شهيد سيد محمد باقر صدر 2) خلاصه اقصاد ما ،غلامرضا مصباحي 3) مقايسه اي بين سيستهاي اقتصادي،حسين مظاهري 4) مالكيت در اسلام ،شهيد بهشتي 5) انسان معاصر و مشكلات اجتماعي،شهيد آية ا... صدر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.