-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45449 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دليل تشكيل دادگاه ويژه روحانيت و فلسفه وجودي آن چيست؟
دادگاه ويژه روحانيت يك دادگاه صنفي است كه به جرائم احتمالي روحانيون رسيدگي مي نمايد؛ مانند دادگاه مطبوعات و دادسراي نظامي. البته اين دو دادگاه در قانون اساسي ذكر شده و زير مجموعه قوه قضائيه هستند، ولي دادگاه ويژه روحانيت به دستور امام خميني(ره) و بنا بر اختياراتي كه ولي فقيه دارد، تأسيس شده و زير نظر او اداره مي شود (با نصب دادستان و...). علت مخالفت هاي اخير مي تواند عوامل متعددي باشد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 1- بعضي معتقدند جريان خاصي در صدد تضعيف ارگان ها و سازمان ها و نهادهايي كه زير نظر ولايت فقيه به انجام وظيفه مشغولند، وجود دارد. حركت اخير در تضعيف دادگاه ويژه شايد در همان راستا باشد. 2- گروهي نظر كارشناسي داشته و انتقادهايي به برخي دادگاه هاي صنفي يا ساختار خاص دادگاه ويژه دارند. آنها غرض خيرخواهانه دارند و به دنبال سياسي كاري هاي احتمالي نيستند. 3- افراد خاصي از گروه ها و سليقه هاي مختلف به علت جرائم مختلفي مورد محاكمه اين دادگاه قرار گرفته اند؛ در نتيجه خشم آنها برافروخته گشته و در پي اعتراض به اين تشكيلات هستند. البته ما مدافع تمام عملكردهاي دادگاه ويژه نيستيم، چرا كه اين امر مستلزم اطلاع كامل از همه امور آن دادگاه است كه از حيطه فعاليت هاي اين واحد خارج است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.