-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45467 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

دستاوردهاي فرهنگي انقلاب بعد از بيست سال چيست؟
راي آگاهي در اين موضوع به منابع ذيل مراجعه كنيد. 1- نام سند: اطلاعات 20410 سال يا دوره: 15/11/1377 صفحه شروع: 2 صاحب اثر: شجاعي، ابولاقاسم/سخنراني خلاصه مطلب: آثار و ثمرات انقلاب اسلامي ايران 2- نام سند: اطلاعات 20415 سال يا دوره: 20/11/1373 صفحه شروع: 2 صاحب اثر: خميني، احمد/سخنراني خلاصه مطلب: نگرشي بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران 3- نام سند: اطلاعات 20412 سال يا دوره: 17/11/1373 صفحه شروع: 8 صاحب اثر: حبيبي، حبيب اللَّه/سخنراني خلاصه مطلب: بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در بعد داخلي و خارجي 4- نام سند: اطلاعات 20414 سال يا دوره: 19/11/1373 صفحه شروع: 8 صاحب اثر: سيدي علوي، قدسيه/سخنراني خلاصه مطلب: تشريح دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي 5- نام سند: اطلاعات 20414 سال يا دوره: 19/11/1373 صفحه شروع: 8 صاحب اثر: زارع، كريم/سخنراني خلاصه مطلب: نگرشي بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران 6- Achivement Of The Islamic Revolution Of Iran Minitsry Of Culture And Islamic Gvidance 7- ديدگاه ها و انقلاب اسلامي، باقري بيدهندي و ديگران، نشر روح 8- درآمدي بر تهاجم فرهنگي، محمد سعيد فياضي، وزارت ارشاد اسلامي 1372 9- جنگ فرهنگي عليه انقلاب، جواد منصوري، آستان قدس رضوي 1369 10- سرمقاله درباره پنتاگونيسم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.