-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45482 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

براي ارتقا فكري و بينش سياسي و مشاركت سياسي دانشجويان چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟
شاركت سياسي و تحليل سياسي يك حق طبيعي است و از دگر سو مشاركت در امور سياسي بدون تحليل قضايا و بدون تفسير و تأويل رفتار شخصيت ها، رفتار دولت و گروه ها (حزب)، امري غير محتمل يا حداكثر سمبليك است بنابراين موضوعات سياسي بايد با متدولوژي علم سياست مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند نه با نظر شخصي و تحليل حوادث سياسي بدون داشتن علم سياست و آگاهي سياسي نازا و عقيم است و لذا در حيطه معرفت سياسي اگر اطلاعاتي در چهار حوزه سياسي داشته باشيم و كُتب مربوط به آنها را مطالعه كنيم مي توانيم اظهار نظر درستي ارائه دهيم. قبل از ورود به بحث و معرفي كتب مربوطه چند مسأله باعث رشد سياسي و آگاهي سياسي دانشجويان مي شود عبارتند از: 1- برگزاري جلسات علمي و دعوت از صاحب نظران براي ديدگاه هاي علمي در هر زمينه، 2- ايجاد خانه مطبوعات در محيط دانشجويي، 3- برگزاري ميزگردهاي سياسي، علمي، فرهنگي از سوي دانشجويان، 4- فعّال كردن تابلوهاي اطلاع رساني از خبرهاي علمي و سياسي، 5- ايجاد تريبون آزاد براي دانشجويان، 6- مطالعه كُتب و مجله سياسي، 7- مطالعه نظرات شخصيت هاي سياسي و احزاب و گروه ها. در حيطه معرفت سياسي شناخت چهار حوزه و تفكيك آنها مهم به نظر مي رسد: {T1- حوزه علم سياست:T} مجموعه اي از تئوري ها، فرضيه ها و قضاياي اثبات پذير و ابطال شدني است و تعداد كتاب هايي كه تحت عنوان علم سياست منتشر شده كم نيست و شايد به دو علت چنين است يكي آن كه بيشتر كتاب ها يك محتوا دارند ولي چون با عبارات و مثال هاي گوناگون بيان مي شوند بوي تازگي مي دهند و ديگر اين كه كم نيستند افرادي كه بين علم سياست و موضوعات سياسي تفاوتي قائل نيستند لذا بسياري از كتاب ها در عنوان، علم سياست است و در متن، موضوعات سياسي را نه با روش علم سياست، كه با تحليل هاي شخصي به بحث گذارده اند. {T2- حوزه علم به حوادث سياسي:T} اين حوزه از سويي كل تاريخ سياسي را در برمي گيرد كه آزمايشگاه علم سياست نيز هست و از دگر سو پيش بيني حوادث سياسي نيز در اين حوزه است البته بين علم به صدق حوادث گذشته، با علم به وقوع حوادث آتي تفاوتي ماهوي وجود دارد. زيرا علم به حوادث گذشته از متدولوژي علم تاريخ پيروي مي كند و پيش بيني حوادث آتي نيازمند تلفيق چند علم و فن و هنر است و همواره مشروط مي باشد لذا بيشتر معرفتي شخصي تلقي مي شود. {T3- حوزه تحليل سياسي:T} در اين كه تحليل سياسي يك علم است يا فن يا هنر يا تلفيقي از اينها هنوز جاي بحث دارد اما در اين حوزه همگان براي خود حق اظهار نظر قائلند. تحليل سياسي يك حق طبيعي براي همه افراد جامعه است و كسي را نمي توان منع نمود كه در مورد مسائل جامعه و مسائل سياسي تحليل نكند زيرا رشد و توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي هر كشوري با مشاركت فعال همه اقشار در امور سياسي صورت مي گيرد. درست است كه هر كي تحليل سياسي داشت عالم علم سياست نيست اما معرفت سياسي دارد و معرفت سياسي و مشاركت سياسي هم بدون تحليل قضايا و بدون تغيير و تأويل شخصيت هايي كه در امور سياسي مؤثرند و هم چنين رفتار دولت و احزاب و گروه هاي سياسي امري غير محتمل است. {T4- حوزه آراء و انديشه هاي سياسي:T} كسي را نمي توان يافت كه در مسائل سياسي اظهار نظر كند و داراي آراء و نظرات سياسي نباشد. آراء سياسي در جامعه قوام مي گيرد و خاستگاه رسيدن به نظرات سياسي تنها از علم سياست نشأت نمي گيرد بلكه ده ها عامل ديگر از قبيل جهان بيني، ايدئولوژي، موقعيت شغلي، رفاقت ها، جنسيت، سن، علاقه به شخصيت هاي سياسي، نوع مطالعات، وضعيت اقتصادي و... همگي دخيلند تا نظرات و آراء سياسي افراد را شكل دهند و بين آراي سياسي و انديشه سياسي فرق است. كسي كه داراي آراي سياسي است وقتي مي رود آراي خود را نيز با خود مي برد اما كسي كه داراي انديشه سياسي است وقتي كه نيست انديشه هايش مي ماند واگر چه گاه كم كم رنگ مي بازد، اما گاه نيز انديشه اش رنگين تر از قبل جلوه مي كند. حالا به كُتب و مجله هايي كه در اين زمينه ها مفيد مي باشند اشاره مي شود: {Tانديشه سياسي غرب: T} خداوندان انديشه سياسي،مايكل فاستر، ترجمه: جواد شيخ الاسلامي تاريخ نظريات سياسي،جرج ساباين، ترجمه: بهاءالدين پازارگاد بنياد فلسفه سياسي در غرب،حميد عنايت تاريخ تمدن،آريل دورانت - ويليام هيميز دورانت، ترجمه: اسماعيل دولت شاهي تاريخ تمدن،ويل دورانت (5 جلدي)، ترجمه: صفدر تقي زاده و صارمي {Tانديشه سياسي در قرن بيستم: T} فلسفه هاي معاصر،علي ترابي سير تفكر عصر جديد در اروپا،عليرضا رحيمي فهم نظريه هاي سياسي،توماس اسيريگن، ترجمه: فرهنگ رجايي جهان در قرن بيستم،لويس انسايدر، ترجمه: محمد ابراهيم آيتي فلسفه نوين تاريخ،آرنولد تاين بي، ترجمه: پازارگاد استعمار نو،محمد تقي برومند استعمار نو و ثبات سياسي،همايون الهي تئوري هاي امپرياليسم،ولفگانگ موسن، ترجمه: كوروش زعيم امپرياليسم و عقب ماندگي،همايون الهي سيماي جهل در غرب،محمد قطب {Tانديشه هاي سياسي در اسلام: T} ولايت فقيه،امام خميني(ره) انديشه هاي بنيادي اسلام،محمد حسين طباطبائي اسلام شناسي،علي شريعتي اسلام شناسي،محمد قطب شش گفتار درباره دين و جامعه،حميد عنايت تاريخ هانري كوربن،كوربن برنامه اسلامي،ابوالاعلي مودودي، ترجمه: سعيدي حكومت در اسلام،سيد محمد حسين بهشتي مقدمه ابن خلدون،ابن خلدون فلسفه مدني فارابي،رضا داوري سياست وغزالي،هانرر لاتوست، ترجمه: مهدي مظفري {Tانديشه سياسي اسلام در قرن بيستم: T} اسلام و فرهنگ قرن بيستم،موسي صدر، ترجمه: علي حجتي كرماني اسلام و تمدن غرب،ابوالاعلي مودودي، ترجمه: ابراهيم اميني سهم اسلام در تمدن جهان،محمد حسن صاحب الزماني جاهليت در قرن بيستم،محمد قطب شناخت استكبار جهاني،جواد منصوري {Tاحياي انديشه سياسي اسلام: T} احياي فكر ديني در اسلام،محمد اقبال لاهوري، ترجمه: احمد آرام انديشه سياسي در اسلام معاصر،حميد نهايت، ترجمه: خرمشاهي احياي تفكر اسلامي،مرتضي مطهري فلسفه و انديشه هاي اسلامي اقبال،غلامرضا سعيدي فلسفه و هدف زندگي،محمد تقي جعفري نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير،مرتضي مطهري {Tانديشه سياسي در دوره مشروطيت: T} مقدمه فكري نهضت مشروطيت،علي اكبر ولايتي نقش روحانيت پيشرو در بينش مشروطيت،حامد الگار تشيع و مشروطيت،عبدالهادي حائري {Tانديشه سياسي در انقلاب اسلامي: T} ولايت فقيه،امام خميني(ره) بررسي فشرده اي پيرامون طرح حكومت اسلامي،ناصر مكارم شيرازي انقلاب يا بعثت جديد،هاشمي رفسنجاني ايران انقلاب بنام خدا،كلر برير و پير بلانشر، ترجمه: صنعوي {Tكتب عمومي براي حوزه هاي ديگر: T} از دنياي شهر تا شهر دنيا،محمد خاتمي اصول علم سياسيت،موريس دورژه انديشه هاي سياسي،چنگيز پهلوان بنيادهاي علم سياست،عبدالرحمن عالم تجزيه و تحليل جديد سياست،آلن رابرت دال تحول انديشه سياسي در شرق باستان،فرهنگ رجائي جمهور افلاطون درسهاي سياسي از نهج البلاغه،محمد تقي رهبر روح القوانين،شارل متسكيو زوال انديشه سياسي در ايران،جواد طباطبائي سياست به مثابه علم،ويلفريت روديش شناخت و تحليل سياسي،جواد منصوري فرهنگ اصطلاحات سياسي،جمال بركات فرهنگ جامع سياسي،محمود طلوعي فهم نظريه هاي سياسي،تامس اسپريكنز قرارداد اجتماعي،ژان ژاك روسو مباني روش تحليل سياسي،اسداللَّه بادامچيان مباني سياست،عبدالحميد ابوالحمد متد تحليل پديده هاي سياسي،موسي مير مدرس مكتب ها واحزاب سياسي،فرشيد نظام سياسي در مكاتب غرب - شرق - اسلام،علي حائري نظريه هاي نظام سياسي (تحليل سياسي)،تئودور ويليام بلوم نوسازي ودگرگوني سياسي،حسين سيف زاده {Tمجله هاي سياسي: T} نقد و نظر،دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم فصلنامه مطالعات راهبردي،پژوهشكده مطالعات راهبردي كتاب نقد،فصلنامه انتقادي، فرهنگي، فلسفي انديشه فصلنامه فرهنگي - سياسي،دانشگاه علوم اسلامي رضوي فصلنامه حوزه و دانشگاه،دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ماهنامه گام چهارم،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه شهيد بهشتي بولتن انديشه،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ماهنامه اسلام و غرب مجلس و پژوهش،مجلس شوراي اسلامي ايران حكومت اسلامي،دبيرخانه مجلس خبرگان مشكوة،دانشگاه امام صادق(ع) 15 خرداد،مركز اسناد انقلاب اسلامي ايران فصلنامه ياد،بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران نمايه،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پژوهشنامه متين،پژوهشگاه امام خميني(ره) اطلاعات سياسي،مؤسسه اطلاعات ايران فردا ،كيان مجله سياست خارجي فصلنامه علوم سياسي،آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم - دفتر تبليغات فصلنامه انقلاب اسلامي فصلنامه نگاه نو ماهنامه عاشورا فصلنامه حضور دانشگاه اسلامي ماهنامه امامت مجله سياست دفاعي دنياي سخن فصلنامه گفتمان ديدگاه ها وتحليل ها (بولتن ماهانه دفتر مطالعات سياسي و بين المللي) ترجمان سياسي فصلنامه گفتگو فصلنامه فرهنگ {Tنرم افزارهاي مربوط به علوم سياسي: T} {T1- گنجينه (مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران - تهران): T} شامل: فرهنگ علوم سياسي: پايان نامه هاي دانشجويان پايگاه موضوعي علوم انساني چكيده تازه هاي تحقيق چكيده مقالات علمي راهنماي سمينارهاي ايران {T2- بنياد تاريخ (بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران - قم - تهران): T} شامل: مجلس ملي مجلس شوراي اسلامي زندگي نامه شخصيت هاي سياسي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.