-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

به چه دلايلي در كشور ما جناح هاي سياسي گوناگون وجود دارد، مگر نبايد همه از رهبر اطاعت كنند؟
اسخ اين سؤال را در نكات ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم: اولاً: پيدايش جناح ها و گروه هاي رقيب و مخالف، امري طبيعي و به گونه اي اجتناب ناپذير در روند توسعه سياسي و اقتصادي جوامع به وجود مي آيد و از آن گريزي نيست ودر واقع اين امر نمايانگر وجود سلايق و ديدگاه هاي مختلف مي باشد كه به صورت شكلي خاص از سازماندهي نيروهاي اجتماعي درآمده و در پي كسب و حفظ قدرت و يا نقش آفريني در تصميم گيري هاي سياسي مي باشند. ثانياً: وجود گروه هاي سياسي و احزاب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است. اصل 26 قانون اساسي چنين بيان مي دارد: «احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت». به علاوه مسؤولين نظام جمهوري اسلامي تنها با اين پديده مخالفت نكرده اند؛ بلكه آن را به رسميت شناخته اند. حضرت امام در اين مورد مي فرمايد: «كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عبادي و... و اين مسأله روشن است كه بين افراد و جناح هاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف نظر هم باشد، صرفاً سياسي است ولو اين كه شكل عقيدتي به آن داده شود، چرا كه همه در اصول مشتركند و به همين خاطر است كه من آنان را تأييد مي نمايم. آنها نسبت به اسلام و قرآن وفادارند و دلشان براي كشور و مردم مي سوزد و هر كدام براي رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظري دارند كه به عقيده خود موجب رستگاري است...»، {V(صحيفه نور، ج 21، ص 46)V}. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند: «جمعي از برادران از يك جناح و جمعي از جناح ديگر، در مجلس يا در بيرون از مجلس با هم اختلاف نظر واختلاف سليقه و بگو مگو دارند، يك مقدار از اين اختلاف نظرها طبيعي است به خصوص در يك جامعه اسلامي و آزاد مثل جامعه ما، اجتناب ناپذير بلكه لازم است ولي اگر از حدود خود خارج شود به نفع دشمن است. در اين مخالفت هاي جناحي و گروهي با يكديگر، بايد حدود نگه داريد»، {V(مجموعه حديث ولايت، ج 6، ص 54)V}. ثالثاً: در صورتي كه جناح هاي مختلف در چارچوب ضوابط، قوانين و مقررات و در راستاي حفظ وحدت و امنيت و منافع ملي فعاليت نمايند اثرات بسيار مثبت و سازنده اي به دنبال دارد كه برخي از آنها عبارتند از: 1- سازمان دهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ. 2- تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعه نظام سياسي. 3- انعكاس خواسته هاي مردم به دستگاه حاكم و سلب استعداد و فساد سياسي، اقتصادي و اداري از قواي حاكم و كارگزاران نظام. 4- توسعه سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي. 5- شفاف شدن ديدگاه ها و مدون شدن برنامه ها در جريان رقابت هاي سياسي. 6- جلوگيري از انحراف ها و گرايش نيروهاي پرجنب و جوش جوان و تك روي هاي آنها. 7- حفظ و ثبات نظام در صورتي كه در اصل نظام، اعتقاد مشترك داشته باشند و تفاوت آنها تنها در سليقه ها و برنامه هاي سياسي باشد. 8- گزينش و معرفي نامزدهاي انتخاباتي براي كسب قدرت. 9- آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و مشاركت هر چه بيشتر آنها و... رابعاً: در صورتي وجود جناح ها براي امنيت و وفاق و منافع ملي خطرآفرين و موجب نگراني مي شود كه احزاب به جاي رقابت سالم و سازنده و همكاري براي پيشبرد و توسعه كشور، دست به اقداماتي براي حذف رقيب زده و پا را از محدوده قوانين و مقررات فراتر گذاشته و فقط به دنبال منافع جزيي خود باشند و طرفداران حزب نيز شديداً متعصب و ملتزم به منافع جزيي باشند زيرا نه تنها با ارزش هاي اخلاقي و اسلامي تعارض دارند بلكه انسان را از تعقل و آزادانديشي باز مي دارد و در اثر افراط در تعظيم و تقديس حزب، ماهيت انساني خود را از دست مي دهد. خامساً: اين مطلب صحيح است كه همه مردم و مسؤولين بايد از فرامين مقام معظم رهبري اطاعت نموده ولي اين مسأله باعث ناديده گرفتن و جلوگيري از بروز سلايق و اختلاف ديدگاه ها در حيطه چارچوب هاي كلي و قوانين شرع و نظام نمي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- جامعه مدني و حاكميت ديني، ص 183،عبدالحسين خسروپناه 2- جناح هاي سياسي در ايران امروز،حجت مرتجي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.