-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حقانيت و درستي شعار مرگ بر آمريكا را بيان كنيد.
ايران در شرايط كنوني پرچمدار پايگاه اعتقادي مبارزه عليه استكبار جهاني و صهيونيسم بين المللي است و سد محكمي در برابر ظلم ظالمان به مستضعفان جهان است. در پايان ذكر چند نكته لازم است: 1- مسؤولين ما بارها اعلام داشته اند كه ما با سياست هاي استعماري دولتمردان آمريكا مخالفيم نه با ملت آمريكا. 2- از آن جا كه دولتمردان آمريكا نمايندگان مردم آمريكا بوده و توسط رأي آنها انتخاب مي شوند، در جنايات آمريكا در سرتاسر جهان از جمله ايران شريك بوده و مسؤولند و چه مشكلي دارد خاطر شريف آنها نيز مقداري ناراحت شود در حالي كه هر روز در سرتاسر جهان هزاران نفر بي گناه بر اثر سياست هاي استعماري آمريكا در رنج و بدبختي مي سوزند. 3- جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده هرگاه كه آمريكا دست از سياست هاي استعماري خود بردارد و به حقوق بر حق ملت ايران احترام بگذارد ما نيز به دولت و ملت آمريكا احترام گذاشته و مانند ساير دولت ها اقدام به ايجاد روابط در ابعاد مختلف و براساس منافع و مصالح ملي كشورمان مي نماييم. 4- عدم رابطه نفرت و انزجار از مستكبران مانند آمريكا از وظايف اساسي مسلمانان بوده و قرآن هم در موارد متعددي از كافران و مستكبران اعلام برائت نموده است. ر.ك: سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، انوشيروان احتشامي، ترجمه متقي - ايران و آمريكا، حسن واعظي. در فرهنگ و ادبيات اسلامي موارد متعددي يافت مي شود كه خداوند و بزرگان دين مشركان، ظالمان و مستكبران و... را لعن و نفرين كرده اندو بر آنها مرگ فرستاده اند از جمله اين آيات: {A{/Bإِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ{w1-12w}{I33:57I}/}A}، {V(احزاب، آيه 57)V}. {A{/Bقُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ{w1-3w}{I85:4I}/}A}{M؛ مرگ بر شكنجه گران صاحب گودال آتش M}، {V(بروج، آيه 4)V}. {A{/Bقُتِلَ اَلْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ {w1-4w}{I80:17I}/}A}{M؛ مرگ بر انسان چه قدر كافر و ناسپاس است M}، {V(عبس، آيه 17)V}. همچنين يكي از وظايف و واجبات «تبري» و بيزاري از دشمنان اسلام مي باشد كه اين بيزاري در زبان و عمل ظهور مي يابد. بنابراين صحت اصل شعار مرگ و برائت از دشمنان الهي روشن شد. اما در تشخيص اين كه آيا آمريكا مشمول اين شعار مي باشد يا نه؟ با در نظر گرفتن ابعاد توطئه و جنايت آمريكا عليه مردم ايران و ساير ملل مظلوم جهان و خصومت و دشمن آشكار آن با دين اسلام، شكي باقي نمي ماند كه آمريكا مصداق مسلم شرك، كفر، عصيان و استكبار در زمين مي باشد و مسلمانان تنها موظف به بيان اين انزجار مي باشد، بلكه وظيفه دارند در عمل نيز با آن مبارزه نمايند تا هرگونه سيطره و سلطه اين استكبار بر مسلمانان، برداشته شود. قرآن كريم مي فرمايد: «{/Bوَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً{w34-41w}{I4:141I}/}» و اعلام شعار مرگ بر آمريكا به معناي نپذيرفتن و زيربار سلطه نامشروع آمريكايي تماميت طلب نرفتن و به معناي برائت از آن مي باشد، همانگونه كه خداوند و رسولش نيز از مشركين برائت مي جويند. {A{/Bأَنَّ اَللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ {w12-18w}{I9:3I}/}A}، {V(توبه، آيه 3)V}. بنابراين تا زماني كه آمريكا دست از اين خوي سلطه طلبي و فساد در زمين برنداشته و مسؤولين نظام مقدس اسلامي هم به مصلحت جامعه مي بينند، اين شعار ادامه خواهد داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.