-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45605 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل استعفاي دكتر مهاجراني چه بود و چرا استعفاي ايشان از سوي رئيس جمهوري پذيرفته نشد؟
در آغاز اين نكته را از نظر نمي توان دور داشت، با توجه به اين كه اين پاسخ در زماني نوشته مي شود كه استعفاي دكتر مهاجراني از سوي رئيس جمهوري پذيرفته شده است، نيازي به بررسي اين بخش از سؤال نمي بينيم. اما در مورد دلايل استعفاي دكتر مهاجراني به طور خلاصه مي توان گفت كه در اين رابطه هم تحليلها و نظرات متفاوتي وجود دارد. دكتر مهاجراني در متن استعفاي خود بيان مي دارد كه «... به دليل شرايط و مقتضياتي كه در قلمرو فرهنگ و هنر و انديشه شكل گرفته است، ادامه مسؤوليت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ميسور نمي دانم...» اما مهمترين دليل استعفاي ايشان انتقادهاي فراواني كه از سوي مسؤولين بلندپايه نظام به ويژه مقام معظم رهبري، مراجع تقليد و حوزه هاي علميه و ساير اقشار مردم نسبت به اوضاع بسيار وخيم و خطرناك فرهنگي كشور مي باشد. علاوه بر آن، عملكرد ناصواب مطبوعات افراطي و برانداز در سال هاي اخير و عدم همكاري وزير محترم ارشاد با مسؤولين دلسوز نظام در مقابله با اين جريانات و حتي بعضاً تأييد و تقويت روند موجود آقاي مهاجراني با گسترش سفره تساهل و تسامح، زمينه تعرض به ارزش ها را فراهم نمود و باعث گرديد تا گروه هاي مخالف و معاند نظام از شرايط موجود جهت منافع شوم خود بهره برداري نمايند و از اين طريق فرهنگ ابتذال و فساد و... در بين جوانان گسترش يافت. مجموعه اين حوادث و پيامدها روندي را به وجود آورد كه منجر به استعفاي دكتر مهاجراني گرديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.