-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45656 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كانديداي اصلح را چگونه انتخاب كنيم؟
در مورد همه انتخابات، دو مسأله مهم مطرح مي باشد يكي اصل شركت در انتخابات و انداختن رأي در صندوق، دوم شناخت و تشخيص كانديداي اصلح كه كار بسيار مهم و حسّاسي مي باشد و نيازمند تحقيق گسترده و دقيق از كانديداي اصلح كه اين كار، گاهي توسط خود شخص رأي دهنده (بدون واسطه) به خاطر اطلاعاتي كه از سوابق اجرائي، انگيزه ها، افكار و عقايد فرد، ميزان ايمان و تعهد و دلسوزي او نسبت به نظام و مردم، قدرت و توان مديريتي او در اجراي برنامه ها و پايبندي او به اصول و ارزشهاي اسلامي، و بالاخره اصلح بودن و برتري كانديداي مورد نظر خويش نسبت به ساير كانديداها در موارد ياد شده، دارد، اقدام به رأي دادن مي نمايد. اما گاهي فرد توان و قدرت تشخيص و شناخت و انتخاب كانديداي اصلح را ندارد يا به علّت تعدد كانديداها و... اين كار براي او ميسّر نمي باشد. در اين جا لازم است تا از طريق شناخت مع الواسطه اقدام نمايد يعني به جناحهاي سياسي مورد اطمينان خود يا افراد متديّن، متعهد و كارشناسي كه توان تشخيص اين امر را دارند مراجعه نمايد. اما در مورد اين كه نظر مقام معظم رهبري چيست؟ چند نكته مطرح مي باشد: اولاً: هم چنان كه اشاره نموديد؛ ايشان به دليل نقش فراجناحي و پدرانه اي كه بر عهده دارند و به خاطر حفظ امنيّت و وحدت ملّي و مصالح كشور و...، مسئوليت ايشان اقتضا مي نمايد كه رأي معظم له نسبت به اشخاص كاملاً مخفي بماند. ثانياً: انتخابات هم يك تكليف است و هم يك حق است، به عبارت ديگر بر اساس آموزه هاي ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق انتخاب كانديداها بر عهده خود مردم واگذار شده است و هيچ لزومي نيست كه حتماً نظر رهبري در اين مسأله دانسته شود تا طبق نظر ايشان افراد رأي دهند، و الا فلسفه انتخابات توسط مردم زير سؤال مي رود. در هر صورت مسأله شركت در انتخابات هر چند بسيار مهم و سرنوشت ساز مي باشد اما كار چندان سخت و پيچيده اي نيست كه فرد بماند و نتواند كانديداي اصلح را شناسايي كند، بله آنچه كه مهم مي باشد، شناسايي و تشخيص دقيق كانديداي اصلح بر اساس حجّت شرعي، معيارها و ضوابط اسلامي و ارزشهاي الهي، باشد نه بر مبناي احساسات نفساني و تعصّبات گروهي و جناحي صرف، حال چه اين شناخت بي واسطه باشد يا با واسطه. در اين صورت شما مطمئن باشيد كانديداي شما چه رأي بياورد چه نياورد، شما در پيشگاه الهي معذور مي باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.