-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در مورد شخصيت هايي چون: منتظري، كروبي، سروش و شريعتي توضيحاتي بدهيد؟
آيت الله منتظري از شخصيت هاي مبارز قبل از انقلاب بوده و هم اكنون نيز در قم به كار تدريس اشتغال دارند. ولي متا سفانه در زمان حيات حضرت امام (ره) در اطراف ايشان عناصري گرد آمده بودند كه از نظر سوابق و نيز خط مشي سياسي و ... با خط امام ناسازگار بوده واز روش هاي نامناسبي استفاده مي كردند. لذا مجلس خبرگان پس از مشاهده مشكلاتي كه در اطراف ايشان بوجود آمده بود و مواضعي كه در شرايط بحراني زمان جنگ از بيت ايشان مشاهده مي شد ايشان را از قائم مقامي خلع نمود. حجة الاسلام كروبي نيز از مبارزين قبل از انقلاب و پس از انقلاب نيز داراي سمت هاي مختلف بودند و هم اكنون نيز دبير مجمع روحانيون مبارز مي باشند. آقاي دكتر سروش او نويسندگان و اساتيد دانشگاه هستند كه در رشته متدولوژي علوم و همچنين فلسفه اسلامي تحصيل نموده و داراي آثار متعددي مي باشند. بسياري از آثار ايشان همانند شرح خطبه همان شرح مثنوي و ... كتابهايي خوب و قابل استفاده هستند ولي ايشان در برخي تئوريها و نظريات خود با محافل علمي مقداري تفاوت نظر دارند كه البته وقوف بر اين چالشها نيازمند اطلاع كافي از نظريات ايشان و همچنين نظريات مخالف است. عمده اختلاف محافل علمي با ايشان در مورد نظر به معرفت ديني و قبض و بسط شريعت و توابع اين نظريه است. دكتر شريعتي نيز همانند متفكران و انديشمندان مسلمان و انقلابي ديگر مطرح هستند چنانكه خيابانها و بيمارستانهاي متعددي در سراسر كشور به اسم نامبرده وجود داد و همچنين در رسانه ها نيز به مناسبت از ايشان ياد شده و افكار ايشان نيز در دانشگاهي و حوزوي مطرح مي گردد. البته مي توان گفت عوامل همچون افراط ها و تفريط هاي بيجا در مورد ايشان در مجموع مانعي در برابر مطرح شدن او بوده است. ولي آنچه كه درباره دكتر شريعتي نقل كرده ايد كه او روشنفكري بي درد است سخني دور از انصاف و حقيقت است. در بين افكار شريعتي و سروش نيز هم مشابهت چنداني به چشم نمي خورد و بيشتر به كلي گوئيهاي فاقد ارزش شباهت دارد. آنچه كه ما درباره موارد يادشده مي توانيم بگوئيم آنكه بيش از هر چيز بايد به مطالعه و تحقيق پرداخت و از تسليم شدن به گفته ها و جو پرهيز نمود و بدون مطالعه و تحقيق سخني نگفت. آفت امروز دانشگاههاي ما آن است كه هر كس از روي گمان خود چيزي را تراشيده و دنبال آن مي رود و روحيه تحقيق و جستجوي علمي كمتر به چشم مي خورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.