-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ديدگاه امام خميني(ره) در مورد دكتر شريعتي چيست؟ و توضيحاتي در مورددكتر شريعتي بيان كنيد؟
حضرت امام(ره) در مورد نامبرده اظهار نظري ننموده اند گرچه حضرت امام كليه انديشمندان مسلمان را موردعنايت خويش قرار مي دادند ولي برخي نقطه نظرهاي ايراد شده از سوي حضرت امام با برخي نقطه نظرهاي دكتر شريعتي متضاد است. مثلا درمورد انديشه اسلام بدون روحانيت - و يا درباره ء نقش برخي علما در تاريخ البته موارد ديگر نيزوجود دارد كه مجال شرح آن نيست. دكتر شريعتي نيز همانند متفكران و انديشمندان مسلمان وانقلابي ديگر مطرح هستند چنانكه خيابانها وبيمارستانهاي متعددي در سراسر كشور به اسم نامبرده وجود داد و همچنين در رسانه ها نيز به مناسبت از ايشان ياد شده و افكار ايشان نيز در محافل دانشگاهي و حوزوي مطرح مي گردد. البته مي توان گفت عواملي همچون افراط ها و تفريط هاي بيجا در مورد ايشان در مجموع مانعي در برابرمطرح شدن او بوده است. ولي آنچه كه درباره ء دكترشريعتي نقل كرده ايد كه او روشنفكري بي درد است سخني دور از انصاف و حقيقت است. در بين افكار شريعتي و سروش نيز هم مشابهت چنداني به چشم نمي خورد و بيشتر به كلي گوئيهاي فاقدارزش شباهت دارد. آنچه كه ما درباره ء موارديادشده مي توانيم بگوئيم آنكه بيش از هر چيز بايد به مطالعه و تحقيق پرداخت و از تسليم شدن به گفته ها و جو پرهيز نمود و بدون مطالعه و تحقيق سخني نگفت. آفت امروز دانشگاههاي ما آن است كه هر كس از روي گمان خود چيزي را تراشيده و دنبال آن مي رود و روحيه تحقيق و جستجوي علمي كمتر به چشم مي خورد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.