-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

سابقه فعاليتها و خدمات دكتر شريعتي را بيان نمائيد.
در ميان نيروهاي انقلابي دكتر شريعتي به خاطر انديشه هاي انقلابي اش از احترام والايي برخوردار بوده است. ليكن يك نكته اساسي اين است كه مرحوم دكتر شريعتي در زماني پا به عرصه اجتماع و گفتگو با جامعه نهاد كه هنوز پختگي لازم را كسب نكرده بود، از همين رو به تدريج در برخورد با شخصيت هاي برجسته اي چون شهيد مطهري و... رو به تكامل نهاد. اين مسأله باعث شده است ديدگاه هاي شريعتي در مقاطع مختلف حيات اجتماعي اش تغييرات بسياري پيدا كند. از سوي ديگر كساني كه از شريعتي دم مي زنند، به تناسب مقاصدي كه دارند از سخنان شريعتي گزينش نموده و از شخصيت او براي اهداف خود استفاده مي كنند. مثلاً اگر كسي بخواهد از روحانيت دفاع كند، به بخشي از سخنان او تمسك مي جويد؛ و اگر بخواهد با روحانيت بستيزد، به بخش ديگري از گفته هاي او استناد مي كند. اين مسأله در اوايل انقلاب موجب كشمكش هاي شديدي شد و بهترين روش برخورد همان شيوه حضرت امام بود كه سعي كردند قضيه را مسكوت بگذارند و جوانان را به سمت نوشته هاي شهيد مطهري كه عالي ترين و بهترين منبع تغذيه فكري جوانان مي باشد، سوق دهند. اكنون نيز به نظر ما بهترين شيوه همين مي باشد. ذكر اين نكته لازم است كه نه تمجيدات مقام معظم رهبري مطلق است و نه انتقادات شهيد مطهري، مقام معظم رهبري نيز در مواردي به اشتباهات شخص مزبور اشاره كرده اند. سخنان شهيد مطهري و مقام معظم رهبري نيز قابل جمع مي باشد؛ زيرا شهيد مطهري بيشتر به كاوش دقيق درباره ميزان انطباق انديشه هاي دكتر شريعتي با مباني اسلامي پرداخته اند و مقام معظم رهبري به روي كردها و حركت هاي اجتماعي او.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.