مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45919 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اگر عقل ملاك صحيح و تام و تمامي براي انتخاب است پس چطور بايد بي چون و چرا همه حرفهاي اولياء دين را بايد تصديق كرد؟
اين پرسش با اين مثال به پاسخ نزديك مي شود اگر به ما بگويند شما با دوچرخه خودتان را به ايستگاه قطار برسانيد و سپس براي مقصد دورتان، خود و دوچرخه تان سوار قطار شويد و به راحتي به مقصد برسيد; اين حرف منطقي نيست. عقل در مقابل مجهولهاي عظيم انسان در جهان بزرگ مثل دوچرخه ايست كه ما را به وحي (وسيله بهتر و سريع السير) مي رساند و سپس خودش هم تغذيه مي گردد. پيامبران((عليه السلام)) و معصومين((عليه السلام)) از عصمت برخوردارند عصمت مركب از دو عنصر آگاهي (و آزادي به دليل طهارت از هر نوع وابستگي و آلودگي و چنين است كه انسان نيازمند در دستهاي مهربان آن آنچه مي خواهد مي يابد و آرام مي گيرد. و ما مي بينيم كه ترديد و به همه ريختگي معيارها و ارزش ها انسان را در بن بست سياه قرار داده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2370ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.