مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45921 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

ويژگيهاي علت هستي بخش را شرح دهيد ؟
الـف - عـلـت هستي بخش بايد كمالات همه معلولات را بصورت كاملتري دارا باشد تا بتواندبه هر موجودي باندازه ظرفيتش افاضه نمايد . ب - علت هستي بخش معلول خود را از نيستي به هستي مي آورد يعني آن را مي آفريند وبا آفرينش آن , چـيـزي از وجـود وي كاسته نمي شود , بر خلاف فاعلهاي طبيعي كه كارآنها تنها دگرگون ساختن معلول موجود و مصرف كردن نيرو و انرژي است و فرض اينكه چيزي از ذات واجب كنده و جدا شود مستلزم تجزيه پذيري و تغييرپذيري ذات الهي است , كه بطلانش قبلا ثابت گرديد . ج - علت هستي بخش , علتي است حقيقي و لذا وجود او براي بقاء معلول نيز ضرورت دارد برخلاف اعدادي كه بقاء معلول نيازي به وجود او ندارد ولي علت حقيقي طوري است كه همه ممكنات بقاء هم محتاج اويند . اگر آني كند نازي فرو ريزند قالبها

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.