مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45923 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

در قرآن آمده است كه خداوند به فحشاء و بدي امر نمي كند : قل ان اللّه لا يامربالفحشاء ( اعراف / 28 ) در حـاليكه در آيه 16 سوره اسري مي گويد خداوند به فحشاء امر مي كند 000 امرنا مترفيها ففسقوا فيها آيا اين دو آيه با يكديگرناسازگار نيستند ؟
همانگونه كه قرآن مي فرمايد خداوند سبحان به فشحاء امر نمي كند . عـقـل نـيـز گـواه اين مطلب است چرا كه امر به فحشاء از روي جهل است يا شهوت يا ضعف , در حاليكه خداوند بزرگ عالم , قادر و خير محض است . از اين رو معناي امر در آيه يااين است كه ما به مردم آن قريه امر به طاعت كرديم اما آنها معصيت كردند . يـامـراد ايـن اسـت كه خداوند نعمت هاي خود را بر آنها افزوني كرد و همين امر سبب شدكه آنان بيشتر طغيان كنند تا اطاعت نمايند .

تفسير الميزان ج 13 ص 62
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.