مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45924 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در آيـه 78 سـوره نـسـاء همه نيكيها و بديها به خدا نسبت داده شده , در حالي كه آيه بعد آن فقط نـيـكـيـها را به خدا نسبت مي دهد و بديها و سيئات را به مردم چگونه ممكن است دو آيه پشت سر همديگر اختلاف به اين روشني داشته باشند ؟
اگر در آيه اول تمام حسنات و سيئات به خداوند نسبت داده شده است به خاطر آن است كه تمام منابع قدرت حتي قدرتهايي كه از آن سوءاستفاده مي شود , از ناحيه خداست و سرچشمه قسمتهاي سازنده و مثبت اوست و اگر در آيه دوم سيئات به مردم نسبت داده شده است اشاره به جنبه هاي منفي و سوء استفاده از مواهب و قدرتهاي خدادادي است .

تفسير نمونه ج 4 ص 22
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.